سرمایه‌گذاری روسیه برای توسعه دارو‌های مبتنی بر فناوری‌نانو

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، پروژه‌ای را که هدف آن توسعه کابردهای فناوری‌نانو در زمینه داروسازی است، تایید کرده است.

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، پروژه‌ای را که هدف آن توسعه
کابردهای فناوری‌نانو در زمینه داروسازی است، تایید کرده است. کل بودجه مورد نیاز
برای اجرای این پروژه ۸۳۱ میلیون روبل است که ۳۴۱ میلیون دلار آن توسط روس‌نانو
تامین می‌شود.

با اجرای این پروژه، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ یک شرکت روسی تاسیس خواهد شد که هدف
آن تولید تجاری داروه‌هایی است که در دنیا منحصر به فرد خواهند بود.

این فناوری منحصربه فرد، به دنبال پیوند دادن عناصر دارویی نامشابه در نانوذرات
فسفولیپید است که در فدراسیون روسیه توسعه یافته‌اند. فناوری مذکور، شرکت مجری
پروژه را قادر خواهد ساخت تا طی یک تا دو سال آینده، انواع دارو‌های بسیار اثربخش و
ابداعی را با کمترین ریسک و بودجه وارد بازار کند.

کپسول‌های نانوذرات دارویی (micelles) از فسفلیپید‌ها تشکیل شده‌اند. نانوذرات
فسفلیپید‌ به آسانی می‌توانند به درون سلول‌ها نفوذ کرده و عناصر دارویی فعال را به
دقت در مکان‌های مورد نیاز رها کنند.

به گفته مدیر اجرایی روس‌نانو، دارو‌هایی که در چارچوب این فناوری عرضه می‌شوند از
نظر منشا و ماهیت جهانی دانش فنی آنها، در بازارهای مختلف بسیار رقابت‌پذیر خواهند
بود.

قیمت نسبتا پایین داروه‌های مبتنی بر فناوری‌نانو و اثربخشی چشمگیر آنها نسبت به
داروه‌های موجود، باعث رواج گسترده این داروه‌ها در بین مردم خواهد شد. به همین
دلیل این پروژه دارای اهمیت اجتماعی فوق‌العاده بالایی است.