استفاده از نانوپوششها در شیشه های اتومبیل

این محصول یک درزگیر در شیشه های اتومبیل است که بر اساس فناوری نانو ساخته شده است. در اثر استفاده از این محصول در شیشه های اتومبیل، آلودگیهای آبی و روغنی به سادگی برطرف میشود. علاوهبراین، آشغال ها، یخ و برف، گرد و غبار و سایر آلودگیها را نیز میتوان به راحتی از روی سطح شیشه اتومبیل حذف کرد. این محصول که بر اساس فناوری نانو ساخته شده است؛ باعث میشود که شیشه های اتومبیل بسیار شفاف شده و در سرعتهای بالا دیگر نیازی به استفاده از برف پاکنها مخصوصاً در هوای بارانی یا برفی، نباشد. این محصول امکان برطرف کردن یخ زدگی، باران، آلودگیهای جاده، فیلمهای روغنی، حشرات مرده و… را از روی سطح شیشه براحتی امکانپذیر میسازد.

نام محصول: درزگیر شیشه اتوموبیل
نام شرکت:
Percenta AG
کشور: آلمان
 

این محصول یک درزگیر در شیشههای اتومبیل است که بر اساس فناوری نانو ساخته شده است.
در اثر استفاده از این محصول در شیشههای اتومبیل، آلودگیهای آبی و روغنی به سادگی
برطرف میشود. علاوهبراین، آشغال ها، یخ و برف، گرد و غبار و سایر آلودگیها را نیز
میتوان به راحتی از روی سطح شیشه اتومبیل حذف کرد. این محصول که بر اساس فناوری
نانو ساخته شده است؛ باعث میشود که شیشههای اتومبیل بسیار شفاف شده و در سرعتهای
بالا دیگر نیازی به استفاده از برف پاکنها مخصوصاً در هوای بارانی یا برفی، نباشد.
این محصول امکان برطرف کردن یخ زدگی، باران، آلودگیهای جاده، فیلمهای روغنی، حشرات
مرده و… را از روی سطح شیشه براحتی امکانپذیر میسازد.

در اثر استفاده از این محصول، سطح تماس شیشهها با عوامل خارجی که منشاء آلودگی و
تار شدن شیشهها هستند، بسیار کاهش مییابد. این محصول یک لایه نازک و پایدار بر روی
سطح شیشه ایجاد میکند که براحتی، حتی با شستشوی اتومبیل در کارواش از بین رفتنی
نیست.

مزایای محصول

مقاوم به شستشو
امنیت بیشتر در رانندگی از طریق حذف راحت و سریع آلودگیها از سطح شیشه اتومبیل
بهبود فوقالعاده دید در شب و خیره کنندگی کمتر در شب
مواد افزودنی کمتر در این محصول برای تمیز کردن سطح شیشه و سایش کمتر آن در برابر
برف پاکنهای اتومبیل
طول عمر بالا (تا یک سال یا ۲۰/۰۰۰ km)
عدم نیاز به استفاده از برف پاکنهای ماشین در سرعتهای بالاتر از ۲۰ km/h

از این محصول میتوان در تمام شیشههای اتومبیل (شیشه جلو، شیشه عقب و کناری اتومبیل)
استفاده کرد.