توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری‌نانو در انگلیس

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس (NanoKTN)، از شبکه‌های اصلی مبتنی بر دانش میکرو و فناوری‌نانو در این کشور، و موسسه فناوری‌نانو (IoN)، یادداشت تفاهمی به امضا رساندند که بر اساس آن از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط انگلیسی فعال در حوزه علم و فناوری‌نانو، در سطح کلاس جهانی حمایت خواهند کرد.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانوی انگلیس (NanoKTN)، از شبکه‌های اصلی مبتنی بر دانش
میکرو و فناوری‌نانو در این کشور، و موسسه فناوری‌نانو (IoN)، یادداشت تفاهمی به
امضا رساندند که بر اساس آن از توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط انگلیسی فعال در حوزه
علم و فناوری‌نانو، در سطح کلاس جهانی حمایت خواهند کرد.

در چارچوب این مشارکت،کانون بین‌المللی میکرو و فناوری‌نانو (INMC) تاسیس خواهد شد.
تاسیس این کانون، بستر مناسبی فراهم خواهد کرد تا شرکت‌های کوچک و متوسط برگزیده
انگلیسی بتوانند میزبان کارگاه‌های مختلف بین‌المللی شده و بدین وسیله فرصت‌های
شبکه‌سازی عمده‌ای را ایجاد نمایند.

در صورتی که دولت انگلیس به دنبال حفظ موقعیت خود در بازار جهانی است، باید شرکت‌های
کوچک و متوسط این کشور (SMEs) در توسعه کسب و کارهای بین‌المللی و همکاری‌های مختلف
در عناصر آمیخته بازاریابی، مشارکت نمایند.

از آنجایی که هزینه‌های بازاریابی بین‌المللی ۱۴ برابر هزینه‌های بازاریابی داخلی
است، لذا این امر تعاملات بین‌المللی SMEs انگلیسی را محدود خواهد کرد. هدف اصلی
این همکاری، رفع موانع متعدد در توسعه کسب و کارهای بین‌المللی برای SMEs فناوری‌نانوی
انگلیس است.

اهداف تاسیس INMC عبارتند از:

• ایجاد پایگاهی برای شرکت‌های میکرو و فناوری‌نانوی انگلیس برای شبکه‌سازی و
مشارکت در بازارهای جهانی؛

• فراهم کردن امکان مشارکت شرکت‌های فناوری‌نانوی انگلیس در رویداد‌های مختلف بین‌المللی؛

• کمک به SMEs جهت ورود به بازارهای صادراتی عمده از طریق تحقیقات، همکاری‌ها و
توسعه کسب و کارها.

خوشه میکرو و فناوری‌نانو از طریق فراهم کردن پایگاه شبکه سازی تا ۵ سال از شرکت‌های
فناوری‌نانوی انگلیس حمایت خواهد کرد تا این شرکت‌ها بتوانند به مشتریان و بازارهای
جدید دست یابند.