اولین استاندارد ملی ایران در حوزه فناوری نانو منتشر شد

اولین استاندارد ملی فناوری نانو در ایران، با عنوان – فناوری نانو؛ واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی – منتشر شد.

اولین استاندارد ملی فناوری نانو در ایران، با عنوان ” فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی” منتشر شد.

کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با استفاده از استانداردهای منتشره ISO، BSI و ASTM تعداد ۴۹ واژه اصلی در فناوری نانو انتخاب کرده و تعاریف آنها را با کمک یک تیم از فرهنگستان زبان ادب فارسی معادل‌سازی کرده و به فارسی برگردانده است.

 در این استاندارد واژه‌هایی مانند فناوری نانو، نانومواد، نانوذره، نانومقیاس، نانومیله، نانوسیستم و… تعریف شده‌اند. استاندارد ” فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی”، در ششصد و بیست و چهارمین اجلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر به عنوان استاندارد ملی، به تصویب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده است و با شماره ISIRI 12098 در سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قابل دسترس است.

برای دریافت متن کامل این استاندارد، روی لینک زیر کلیک کنید.

استاندارد فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی