ضرورت توجه کشورهای عربی به توسعه فناوری‌نانو

به گفته محمد حسن، مدیر اجرایی آژانس علوم برای کشورهای در حال توسعه (TWAS) و رئیس آکادمی علوم آفریقا، فناوری‌نانو می‌تواند به توسعه آینده کشورهای عربی کمک نماید.

 به گفته محمد حسن، مدیر اجرایی آژانس علوم برای کشورهای در حال توسعه (TWAS)
و رئیس آکادمی علوم آفریقا، فناوری‌نانو می‌تواند به توسعه آینده کشورهای عربی کمک
نماید. کشورهای عرب با ۳۰۰ میلیون جمعیت با چالش‌های بیشماری چون عرضه آب مناسب،
انرژی و غذا مواجه هستند. به اعتقاد وی پیشرفت‌های فناوری‌نانو به رفع این چالش‌ها
در این منطقه کمک خواهد کرد.

در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشورهای عربی زیر ۲۵ سال بوده و دولت‌های عربی ۳ درصد از
تولید ناخالص داخلی خود را در زمینه توسعه علم و فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. با
این حجم سرمایه‌گذاری، دانشمندان این منطقه تنها کمتر از یک درصد مقالات علمی جهان
را منتشر می‌کنند.

هیچ یک از پیشرفت‌های فناوری‌نانو بدون تعهد قوی برای آموزش نسل بعدی دانشمندان
میسر نخواهد شد.کشورهای عربی دارای مزیت‌های انسانی ذاتی بوده و توجه به توسعه
منابع انسانی به ظرفیت‌سازی علمی این کشورها کمک خواهد کرد.

در حال حاضر برخی از کشورهای عربی سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در حوزه علم و فناوری‌نانو
انجام داده و به این حوزه توجه ویژه‌ای دارند.

توسعه علم و فناوری‌نانو و ظرفیت‌سازی علم و فناوری مستلزم تدوین راهبردهای بلند
مدت بوده اما از آنجایی که کشورهای عربی نسبت به رفع موانع کمبود دانش خود ناتوان
هستند، توسعه این بخش‌ها چندان قابل توجه نبوده است. لذا سرمایه‌گذاری در زمینه علم
و فناوری باید یکی از اولویت‌های اصلی کشورهای عربی در آینده باشد.