پیش‌بینی بازار جهانی نانوپوشش‌ها و نانوچسب‌ها

طبق گزارشی جدید که موسسه تحقیقاتی BCC آن را منتشر کرده است، ارزش بازار جهانی کاربردهای فناوری‌نانو در پوشش‌ها و مواد چسبی در سال ۲۰۱۰ به ۶/۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

طبق گزارشی جدید با عنوان: «فناوری‌نانو در کاربردهای
پوشش‌ها و مواد چسبی: بازار جهانی» که موسسه تحقیقاتی BCC آن را منتشر کرده
است، ارزش بازار جهانی کاربردهای فناوری‌نانو در پوشش‌ها و مواد چسبی در
سال ۲۰۱۰ به ۶/۳ میلیارد دلار خواهد رسید. برخی از یافته‌های اصلی این
گزارش عبارتند از:

 

 1. ارزش بازارجهانی نانوپوشش‌ها و مواد چسبی مبتنی بر فناوری‌نانو در سال
  ۲۰۰۹ به ۳/۲ میلیارد دلار رسید. انتظار می‌رود ارزش بازار این بخش‌ها در
  سال ۲۰۰۳ به ۶/۳ میلیارد دلار رسیده و با نرخ رشد ترکیبی سالانه CAGR)
  ۳/۳۹) درصد طی ۵ سال، در سال ۲۰۱۵ به ۱/۱۹ میلیارد دلار افزایش یابد.

 2. بازار جهانی نانوپوشش‌ها در سال ۲۰۰۹ حدود ۱/۲ میلیارد دلار بود. انتظار
  می‌رود ارزش بازار این حوزه در سال ۲۰۱۰ به ۳/۳ میلیارد لار برسد. همچنین
  ارزش بازار این بخش با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۵/۳۹ درصد، طی ۵ سال، به ۹/۱۷
  میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد.

 3. ارزش بازار مواد چسبی مبتنی بر فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۷۱ میلیون
  دلار بوده است. انتظار می‌رود که ارزش این بخش در سال ۲۰۱۰ به ۲۵۷ میلیون
  دلار برسد. همچنین این حوزه با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۴/۳۶ درصد، برای مدت
  ۵ سال، تا سال ۲۰۱۵ به ۲/۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

3630.JPG

بازار جهانی نانوپوشش‌ها و نانوچسب‌ها ۲۰۱۵-۲۰۰۸،
میلیون دلار

نانوپوشش‌ها و محصولات چسبی مبتنی بر فناوری‌نانو که در بازارهای جهانی
موجود هستند، دارای کاربردهای متعددی از سلامت و پزشکی گرفته تا الکترونیک،
انرژی، حمل و نقل، ساختمان‌سازی، بسته‌بندی، نساجی و بخش‌های امنیت ملی
هستند.

گزارش جدید به دو بخش عمده تقسیم می‌شود:

 1. نانوپوشش‌ها؛و

 2. مواد چسبی مبتنی بر فناوری‌نانو.

برای بررسی فناوری‌های موجود و نوظهور در بازارهای جهانی این حوزه‌ها،
بررسی و تجزیه و تحلیل کاملی از پتنت‌های مرتبط ارائه شده و وضعیت شرکت‌های
برتر فعال در توسعه و تجاری‌سازی محصولات این حوزه‌ها تشریح شده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۴۸۵۰ دلار از طریق نشانی
http://www.bccresearch.com/report/NAN048A.html
قابل خریداری است.