تاثیر دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو بر انتخاب رشته‌ی دانشگاهی

براساس تحقیقی جدید، دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو در انتخاب دانشگاه یا یک موسسه فنی توسط دانش‌آموزان، تاثیر دارد.

برنامه‌ NanoProfessor بر آموزش در زمینه فناوری‌نانو تمرکز دارد. هدف این برنامه،
رفع نیاز فزاینده به نیروی کار ماهر در این زمینه است. برنامه مذکور دربرگیرنده
ابزارها، برنامه آموزشی تخصص‌محور و … است.

این برنامه به تازگی یافته‌های تحقیق جدید خود را در زمینه آموزش فناوری‌نانو ارائه
کرده است.در این تحقیق، اثرات دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو در انتخاب دانشگاه یا یک
موسسه فنی توسط دانش‌آموزان، ارزیابی شده است.

در این بررسی بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی از مدارس مختلف ایالات متحده آمریکا
شرکت کرده بودند.

یافته‌ی اصلی این مطالعه نشان داد که در صورت وجود دوره‌های آموشی فناوری‌نانو،
تقریبا یک سوم دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانی و یک چهارم دانش‌آموزان سال‌های میانی،
در انتخاب دانشگاه یا موسسه آموزشی خود تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ۴۵ درصد دانش‌آموزان
نیز معتقد بودند که برنامه NanoProfessor یک برنامه منحصر به فرد است.

برخی از یافته‌های کلیدی این تحقیق عبارتند از:

• هنگامی که از شرکت‌کنندگان این سوال پرسیده شد که: فناوری‌نانو چگونه کارراهه
آنها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد؟ سه پاسخ اصلی عبارت بودند از: «موثر/مفید»؛ «ارتقای
دانش»؛ و «ارائه فرصت‌های بیشتر».

• قیمت، دوره‌های آموزشی ارائه شده و تخصص اساتید، سه شاخص مهمی بودند که بر انتخاب
دانشگاه یا موسسه آموزشی تاثیر داشتند.

• سایت مدرسه، رایج‌ترین منبع مورد استفاده دانش‌آموزان برای جمع‌آوری اطلاعات در
زمینه انتخاب دانشگاه آتی خود بود.