برنامه دوره فوق لیسانس فناوری‌نانو در دانشگاه پنسیلوانیا

دانشکده مهندسی دانشگاه پنسیلوانیا، برنامه دوره فوق لیسانس فناوری‌نانو ارائه کرده است.

دانشکده مهندسی دانشگاه پنسیلوانیا، برنامه دوره فوق لیسانس فناوری‌نانو ارائه کرده
است. در قالب این برنامه، دوره انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو، پزشکی مبتنی بر فناوری‌نانو،
نانوالکترونیک و … ارائه شده است.

برنامه دوره فوق لیسانس فناوری‌نانو، دانشجویان این دوره‌ها را جهت کسب مشاغل برتر
در زمینه فناوری‌های نوظهور و فناوری‌های موجود، جهت بهره‌برداری بهینه از
کاربردهای مختلف فناوری‌نانو، آماده می‌کند.

این برنامه بین‌رشته‌ای با همکاری دانشکده مهندسی و علوم کاربردی و دانشکده علوم و
هنر این دانشگاه اجرا خواهد شد.

این برنامه‌ی منعطف، دربرگیرنده دوره‌های تمام وقت و پاره وقت است. لازم به ذکر است
این دوره فنی در حوزه‌های زیر سازماندهی شده است:

۱ – سنتز مواد و نانوساخت؛

۲ – ادوات و ویژگی‌های بنیادین؛ و

۳ – زیست‌فناوری

همچنین برنامه مذکور دربرگیرنده مقدمه‌ای بر فناوری‌نانو، بررسی اثرات اجتماعی
فناوری‌نانو و تجاری‌سازی این فناوری‌ نوظهور است.