برنامه ویژه آموزش فناوری‌نانو در روسیه

برخلاف کشورهای غربی، دولت روسیه، برنامه دولتی ویژه‌ی «آموزش فناوری‌نانو» را تدوین نموده و فعالیت‌های مربوط به این زمینه را تامین مالی می‌کند.

علی‌رغم رکود اقتصادی جهانی، فدرال روسیه به‌طور گسترده در زمینه آموزش فناوری‌نانو
سرمایه‌گذاری‌ می‌کند. برخلاف کشورهای غربی، دولت روسیه، برنامه دولتی ویژه‌ی «آموزش
فناوری‌نانو» را تدوین نموده و فعالیت‌های مربوط به این زمینه را تامین مالی می‌کند.

قابلیت محوری این برنامه، طراحی ابزارهای ویژه در دوره‌های آموزشی مختلف، و
سازماندهی آزمایشگاه‌های آموزشی ویژه‌ی فناوری‌نانو است.

برنامه هدفمند فدرال روسیه با عنوان «توسعه زیرساخت فناوری‌نانو در فدراسیون روسیه»،
در سال ۲۰۰۸ توسط ولادمیر پوتین آغاز شده و تا پایان سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد
داشت.آموزش نانو (Nanoeducation)، یکی از عناصر اصلی این برنامه بوده و توسط وزارت
علوم و آموزش این کشور راهبری می‌شود.

در حال حاضر اولویت اصلی برنامه‌ی آموزش فناوری‌نانو، تجهیز دانشگاه‌های اصلی و
سایر نهادهای آموزشی این کشور به آزمایشگاه‌های آموزشی فناوری‌نانو است.

ایجاد آزمایشگاه‌های فناوری‌نانو یکی از ایده‌ها و طرح‌های وزیر علوم و آموزش روسیه
است. در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۳۵ دبیرستان این کشور به مجموعه‌های ویژه آموزش فناوری‌نانو
مجهز شدند.

دولت روسیه با همکاری شرکت NT-MDT در حال تجهیز کلاس‌های درسی خود است. این شرکت
برای دانشگا‌ه‌ها و مدارس روسیه ابزارهای آموزشی ویژه‌ای با عنوان “NANOEDUCATOR”
ارائه می‌کند.

NANOEDUCATOR یک مجموعه آموزشی علمی با مجموعه کمک‌های آموزشی، معرفی فناوری‌نانو
به دانشجویان و آموزش نحوه فعالیت در سطح نانو است.