همایش جهانی تدوین مقررات فناوری‌نانو

شرکت‌کنندگان در همایش جهانی قانون‌گذاری فناوری‌نانو، چالش‌ها، خلاءها و فرصت‌های چارچوب‌های قانونی موجود برای فناوری‌نانو، و توانایی آنها را برای حمایت از کارگران، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و عامه مردم دنیا بحث و بررسی خواهند کرد.

متخصصان و کارشناسان مطرح جهانی در زمینه تدوین مقررات فناوری‌نانو شامل دانشمندان،
قانون‌گذارن، دانشمندان علم اخلاق، نمایندگان رسمی دولت‌ها، ذینفعان صنعت و
سازمان‌های مردم نهاد، در همایش دو روزه دانشکده حقوق دانشگاه Northeastern شرکت
خواهند کرد. این همایش در روزهای ۷ و ۸ ماه می سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.

محور بحث‌های همایش مذکور، شناسایی اقدامات برتر در زمینه بررسی نیازهای صنعت،
سازمان‌های دولتی و قانون‌گذاران فعال در زمینه تدوین مقررات در حوزه علم و
فناوری‌نانو است.

در همایش سال جاری، سخنرانان مطرحی از سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، وزارت
علوم و فناوری برزیل، دولت کره جنوبی و … شرکت خواهند کرد.

شرکت‌کنندگان در همایش جهانی قانون‌گذاری فناوری‌نانو، چالش‌ها، خلاءها و فرصت‌های
چارچوب‌های قانونی موجود برای فناوری‌نانو، و توانایی آنها را برای حمایت از
کارگران، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و عامه مردم دنیا بحث و بررسی خواهند کرد.

محورهای اصلی مباحث پانل‌های این همایش عبارتند از:

• تمرکز بر مقررات ملی و بین‌المللی؛

• حقوق مالکیت معنوی؛

• جنبه‌های تجاری توسعه فناوری‌نانو؛ و

• مسائل اخلاقی.

کارمندان دولت، کارشناسان صنعتی، گروه‌های مصرف کننده، قانون‌گذاران و دانشگاهیان
از جامعه هدف این همایش است.