ارزیابی پنجساله متخصصان و موسسات فعال در حوزه فناوری‌نانو

پنجمین دوره معرفی برترین‌های فناوری‌نانو آبانماه سال جاری برگزار می‌گردد. در این دوره، محققان و موسساتی که در طی پنج دوره گذشته بیشترین حجم فعالیت و دستاورد را در فناوری‌نانو داشته‌اند، انتخاب و معرفی خواهند شد.

پنجمین دوره معرفی  برترین‌های فناوری‌نانو آبانماه سال جاری برگزار می‌گردد و در طی آن برترین‌های این حوزه در سال ۱۳۸۸ انتخاب خواهند شد. در این دوره، محققان و موسساتی که در طی پنج دوره گذشته بیشترین حجم فعالیت و دستاورد را در فناوری‌نانو داشته‌اند، انتخاب و معرفی خواهند شد.

 گفتنی است با توجه به تغییرات فراوان در معیارهای ارزیابی محققان و موسسات طی پنج دوره گذشته، ارزیابی در این بخش بر اساس معیارهایی انجام خواهد شد که در آخرین دوره وضع شده‌اند.

همچنین دستاوردها و فعالیت‌هایی ارزیابی می‌گردند که طی پنج سال گذشته به انتشار رسیده باشند؛ لذا از کلیه علاقه‌مندان به شرکت در این ارزیابی تقاضا می‌شود تا پایان خرداد ماه جاری نسبت به ارسال مستندات مربوط به فعالیت‌ها و دستاوردهای خود به بخش حمایت تشویقی اقدام نمایند.