حذف کم‌هزینه‌تر آلاینده‌های زیست‌محیطی

روشی کم هزینه برای حذف سموم کشاورزی از آب به‌وسیله فتوکاتالیزور دی‌اکسیدتیتانیم در دانشگاه تبریز ارایه شده‌است.

روشی کم هزینه برای حذف سموم کشاورزی از آب به‌وسیله فتوکاتالیزور دی‌اکسیدتیتانیم در دانشگاه تبریز ارایه شده‌است.

دکتر علیرضا ختائی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مورد چگونگی انجام این پژوهش گفت: «نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیم را با روش هیدرولیز کنترل شده محلول TiCl4، در ساختارهای آناتاز و روتیل با اندازه‌های ۶- ۱۱ نانومتری تهیه کردیم. برای توصیف نانوذرات تهیه شده از طیف‌های XRD و تصاویر SEM آنها استفاده نمودیم. در این کار، حذف علف‌کش بنتازون را در حضور نانوذرات TiO2 به عنوان فتوکاتالیزور و تحت تابش نور UV-C مورد مطالعه قرار دادیم و برخی از عوامل موثر در این فرآیند را بررسی کردیم. همچنین سینتیک حذف علف‌کش بنتازون را با استفاده از مدل لانگمویر- هینشلوود توضیح دادیم».

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، در مورد نتایج این پژوهش گفت: «در روش هیدرولیز کنترل شده، می‌توان نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیم را با کنترل شرایط در ساختار آناتاز یا روتیل و یا به صورت آمورف تهیه نمود. به طوری که نوع آناتاز دی‌اکسیدتیتانیم خاصیت فتوکاتالیزی بهتری نسبت به نوع روتیل آن دارد و کلسینه کردن نانوذرات تهیه شده از آن، با بهتر کردن کیفیت بلورها، خواص فتوکاتالیزی آنها را افزایش می‌دهد. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که به کارگیری نانوکاتالیزورهای سنتز شده کارایی بهتری نسبت به انواع تجاری آن در حذف علف‌کش بنتازون از آب‌های آلوده دارد».

دکتر ختایی در ادامه اظهار داشت: «در اکثر کارهای پژوهشی قبلی برای تهیه نانوذراتTiO2 ، از مشتقات آلی تیتانیم استفاده شده‌است. در صورتی که در کار پژوهشی حاضر از TiCl4 به عنوان مواد اولیه استفاده شده‌است. با توجه به بالا بودن قیمت مشتقات آلی تیتانیم و با توجه به اینکه TiCl4 یکی از مواد حد واسط، در تهیه صنعتی TiO2 به روش کلریدی است، می‌توان پیش بینی نمود که کار حاضر به راحتی قابلیت صنعتی شدن دارد».

جزئیات این پژوهش که با همکاری دکتر علیرضا ختایی، دکتر سهیل عابر و مرحوم دکتر نظام‌الدین دانشور و آقای رحمت‌الله پورعطا در گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز انجام شده، در مجله Desalination (جلد ۲۴۹، صفحات ۳۰۷- ۳۰۱، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.