مرکز مشترک نانوزیست‌فناوری هند و استرالیا

یک مرکز تحقیقاتی جدید برای مطالعه‌ی امنیت غذا و آب و مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو، با همکاری دانشگاه دیکین استرالیا و موسسه منابع و انرژی هند (TERI) ایجاد خواهد شد.

یک مرکز تحقیقاتی جدید برای مطالعه‌ی امنیت غذا و آب و مراقبت‌های بهداشتی با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو، با همکاری دانشگاه دیکین استرالیا و موسسه منابع و انرژی هند (TERI) ایجاد خواهد شد.

در چارچوب یادداشت تفاهم جدیدی که به تازگی به امضای مدیران این دو نهاد رسیده است، مرکز جدید تحقیقات نانو زیست‌فناوری در شهر نیودهلی هندایجاد خواهد شد.

در قالب این همکاری، محققان موسسه تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه دیکین (ITRI) با استفاده از تجربه‌ی خود به دنبال طراحی نانومواد جدید هستند. همچنین محققان TERI در بخش زیست‌فناوری و مدیریت منابع زیستی (BMBD)، به دنبال توسعه‌ی کاربردهای زیست‌فناوری در زمینه‌های داروشناسی، غذا، کشاورزی و حوزه‌های زیست‌محیطی هستند.

انتظار می‌رود که طی ۵ سال آینده این مرکز حدود ۷۰ محقق، شامل ۵۰ دانشجوی دوره دکتری را جذب نماید.

این مرکز جدید به کانون پیشگامی تحقیقاتی هند و استرالیا در حوزه فناوری‌نانو تبدیل خواهد شد.

مرکز جدید نانوزیست‌فناوری، این پتانسیل را دارد تا با همگرایی فناوری‌نانو و زیست‌فناوری، برخی از چالش‌های مهم پیش‌روی دو کشور را حل نماید.