پیش‌بینی بازار نانوپزشکی تا سال ۲۰۱۸

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو: نقش‌آفرینان، محصولات و چشم‌انداز آنها تا سال ۲۰۱۸» منتشر کرده است.

موسسه تحقیقات و بازار (Research and Markets) به‌تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو:
نقش‌آفرینان، محصولات و چشم‌انداز آنها تا سال ۲۰۱۸» منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش واقعی فناوری‌نانو به پتانسیل آن برای بهبود قابلیت حل
و ارتقای کارایی دارورسانی بستگی دارد. هم اکنون از فناوری‌نانو در بیش از ۳۰
داروی مختلف استفاده می‌شود. قانون‌گذاران با انتشار مقالات مختلف و تشکیل
کارگروه‌های ویژه در رابطه با موضوع تدوین مقررات در حوزه نانوپزشکی و ادوات
پزشکی مبتنی فناوری‌نانو، خاطرنشان کرده‌اند که هنوز مقررات ویژه‌ای در این
زمینه تدوین نشده است.

بر اساس گزارش مذکور، تا سال ۲۰۱۸ ارزش بازار محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو در
حوزه پزشکی به ۲/۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تا سال ۲۰۱۸ برخی از بخش‌های
بازار نانوپزشکی اشباع شده و نسل دوم محصولات نانوپزشکی ظهور پیدا خواهند کرد.
داروه‌های جدید و تایید شده‌ای وارد بازار خواهند شدکه نسبت به محصولات نسل اول،
ایمن‌تر، دارای میزان سمیت کمتر و کاراتر خواهند بود.

همچنین تا سال ۲۰۱۸ ارزش بازار نسل دوم محصولات نانوپزشکی به ۹/۲ میلیارد دلار
خواهد رسید.

متن کامل این گزارش به قیمت ۸۹۵ یورو از طریق نشانی http://www.researchandmarkets.com/research/95ad1c/nanotechnology_pl

قابل خریداری است.