پرداخت ۳۵۳ میلیون ریال حمایت به نشریات مروج نانو

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، در اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۳۵۳ میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان حمایت ترویجی به ۲۰ نشریه که مطالب مرتبط با فناوری نانو را به چاپ رسانده‌اند پرداخت نمود.


کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، در اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۳۵۳ میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان حمایت ترویجی به ۲۰ نشریه که مطالب مرتبط با فناوری نانو را در ۷۱ شماره به چاپ رسانده‌اند پرداخت نمود.

در سال ۱۳۸۸، بیش از ۱۳۵۰ مطلب مرتبط با فناوری نانو در ۴۳۲۵ صفحه در ۲۹۸ شماره نشریه به چاپ رسیده و مورد حمایت تشویقی ستاد نانو قرار گرفت که رقم حمایت،  برابر با هشتصد و نود و هفت میلیون ریال بوده است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف ترویج تخصصی فناوری نانو، از نشریات تخصصی که اقدام به انتشار مطالب فناوری نانو در قالب‌های مقاله، اخبار، گزارش و غیره نمایند، حمایت تشویقی به‌عمل می‌آورد. میزان این حمایت متناسب با امتیاز کسب شده و طبق آیین نامه تعیین می‌شود. این آیین نامه در بخش ترویج سایت ستاد به نشانی http://www.nano.ir/tarvij موجود است و نشریات در همه حوزه‌های تخصصی می‌توانند از این حمایت استفاده کنند.