تلاش برای توسعه آموزش عملی فناوری‌نانو

برنامه‌ی NanoProfessor برای کمک به ارتقای تامین مالی برنامه‌های آموزشی دولت فدرال، به کمیته تامین مالی آموزش (CEF)، پیوسته است.

برنامه آموزش علوم نانو (NanoProfessor)) به‌‌دنبال ارتقای علوم نانو و رفع نیازهای فزاینده نیروی انسانی ماهر مورد نیاز این فناوری‌نوظهور است. این برنامه،که متعلق به شرکت®.NanoInk, Inc است، بر ارائه آموزش عملی کاربردهای مختلف علوم‌نانو برای دانشجویان رشته‌های مختلف تمرکز دارد.

برنامه‌ی مذکور برای کمک به ارتقای تامین مالی برنامه‌های آموزشی دولت فدرال، به کمیته تامین مالی آموزش (CEF)، پیوسته است.

NanoProfessor بخشی از بزرگترین اتحادیه انجمن‌های آموزشی شده تا از این طریق حمایت دولت فدرال را در نظام آموزشی ملی کسب کند. ۸۰ سازمان، عضو بزرگترین اتحادیه آموزشی آمریکا (CEF) به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی هستند.

NanoProfessor از طریق پیوستن به CEF به‌دنبال ارتقای آگاهی لازم برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری دولت فدرال در تمامی حوزه‌های آموزشی به خصوص در زمینه علوم‌نانو است.

هدف NanoProfessor از پوستن به این اتحادیه، صرفا آماده کردن دانشجویان برای مشاغل مربوط به فناوری‌نانو نیست، بلکه هدف اصلی کمک به ارتقای رقابت‌پذیری ایالات متحده آمریکا در صنعت فناوری‌نانو است.

در حال حاضر تنها ۲۰ هزار نفر متخصص فناوری‌نانو در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. این در حالی است که فناوری‌نانو به سرعت در تمامی حوزه‌های علمی از زیست‌فناوری گرفته تا الکترونیک، انرژی و سایر حوزه‌ها در حال توسعه بوده و طبق پیش‌بینی بنیاد ملی علوم آمریکا تا سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیون متخصص فناوری‌نانو در سطح دنیا نیاز است که بخش قابل توجهی از این نیروه‌ها به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد.