ضرورت ارزیابی ریسک کاربردهای غذایی فناوری‌نانو

بر اساس رای کمیته حمایت از مصرف کننده، سلامت و محیط زیست پارلمان اروپا، کاربردهای غذایی فناوری‌نانو از لیست طرح مجوز ورود به بازار غذاهای جدید این اتحادیه خارج شد.

بر اساس رای کمیته حمایت از مصرف کننده، سلامت و محیط زیست پارلمان اروپا، کاربردهای غذایی فناوری‌نانو از لیست طرح مجوز ورود به بازار غذاهای جدید این اتحادیه خارج شد. بر اساس برنامه‌ریزی، رای کامل در ماه جولای ۲۰۱۰ صادر خواهد شد.

غذاهایی که با استفاده از فرایندهای فناوری‌نانو تولید می‌شوند، قبل از اینکه استفاده و برچسب‌گذاری آنها تایید شود، باید در چارچوب ارزیابی ریسک ویژه قرار بگیرند. هدف از ارائه این پیشنهاد، این است که ایمنی مواد غذایی افزایش یافته و حفاظت از سلامت انسان، محیط زیست و حیوانات، مبتنی بر اصول پیشگیرانه باشد.

طرح به روز رسانی مقررات مربوط به غذاهای جدید، به دنبال ساده‌سازی و منسجم کردن رویه‌های تایید آنها و تضمین ایمنی غذایی و سلامت انسان است.

غذاهای جدید آنهایی هستند که تا قبل از سال ۱۹۹۷ در مقیاس گسترده در اتحادیه اروپا مصرف نشده‌اند. این غذاها شامل غذاهایی هستند که به‌‌تازگی توسعه یافته‌اند