کارگاهی برای کمک به تدوین برنامه راهبردی NNI

در راستای تدوین برنامه راهبردی ۲۰۱۰، کارگاه برنامه‌ریزی راهبردی NNI با عنوان «مدنظر قرار دادن نظرات کلیدی ذینفعان برای برنامه راهبردی NNI در سال ۲۰۱۰»، برگزار خواهد شد.

پیشگامی ملی فناوری‌نانوی ایالات متحده آمریکا (NNI)، یک برنامه‌ی دولتیِ بین‌سازمانی
است که با هدف هماهنگ کردن فعالیت‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های مختلف در حوزه
فناوری‌نانو، از سال ۲۰۰۱ آغاز شده است. به‌طور کلی هدف NNI، تسریع توسعه و بهره‌برداری
از علم، مهندسی و فناوری نانو مقیاس است.

بودجه سال ۲۰۱۰ پیشگامی ملی فناوری‌نانوی آمریکا (NNI) 6/1 میلیارد دلار است که این
رقم منعکس کننده رشد دائمی در میزان سرمایه‌گذاری NNI است. این میزان سرمایه‌گذاری
مستمر و چشمگیر در تحقیق و توسعه فناوری‌نانو از طریق دولت ایالتی، طی ۱۰ سال مالی
گذشته، نشان دهنده حمایت گسترده دولت و کنگره این کشور از این برنامه است.

در راستای تدوین برنامه راهبردی ۲۰۱۰، کارگاه برنامه‌ریزی راهبردی NNI با عنوان «
مدنظر قرار دادن نظرات کلیدی ذینفعان برای برنامه راهبردی NNI در سال ۲۰۱۰» در
روزهای ۱۳ و ۱۴ جولای سال جاری میلادی در محل هتل پالومار شهر آرلینگتون برگزار
خواهد شد.

اهداف این کارگاه عبارتند از:

• گردهمایی افراد و ذینفعانی که به‌تازگی وارد حوزه علم، مهندسی و فناوری‌
نانومقیاس شده‌ یا با NNI آشنایی دارند؛

• کسب نظرات ذینفعان مختلف در رابطه با اهداف و مقاصد برنامه راهبردی NNI. این
برنامه در حال تکمیل بوده و طبق برنامه‌ریزی تا دسامبر ۲۰۱۰ نهایی خواهد شد.

• جمع‌آوری نظرات ذینفعان برای کارگروه بین ‌سازمانی دولت که در حال تدوین این
برنامه هستند.