بهبود خواص ابررسانای دما بالا با نانولوله‌ها‌ی کربنی

محققان ایرانی با همکاری پژوهشگران کره‌ای با استفاده از نانوله‌ها‌ی کربنی، موفق به بهینه‌سازی خواص فیزیکی ابررسانای دمای بالای YBCO شدند.

محققان ایرانی با همکاری پژوهشگران کره‌ای با استفاده از نانوله‌ها‌ی کربنی، موفق
به بهینه‌سازی خواص فیزیکی ابررسانای دمای بالای YBCO شدند.

دکتر صدیقه دادرس، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، با همکاری دکتر وحید دادمهر از
دانشگاه الزهرا(س) با به‌کار بردن نانولوله‌ها‌ی کربنی در ابررسانای دما بالای YBCO،
چگالی جریان بحرانی این ابررسانا را تا ۱۰ برابر افزایش دادند. همچنین این آلایش،
موجب افزایش انرژی میخ‌کوبی، عدم کاهش دمای گذار بحرانی و تغییر علامت دوگانه‌ی هال
در نمونه‌ی آلاییده به نانولوله‌‌های کربنی گردید.

در این پژوهش، نانولوله‌های کربنی به روش CVD و ابررسانای دما بالای YBCO به روش
واکنش حالت جامد ساخته ‌شده‌اند و در نهایت، ساخت ابرسانای دما بالای YBCO آلاییده
به نانولوله‌های کربنی در دانشگاه الزهرا(س) صورت گرفته‌است. آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌های
ترابردی الکتریکی و مغناطیسی با همکاری پرفسور کیم، در دانشگاه ملی سئول انجام شده‌است
که نتایج بررسی‌ها در دو مقاله در مجلات Physica C (جلد ۴۷۰، صفحات ۳۱۲- ۳۰۹، سال
۲۰۱۰) و (جلد ۴۶۹، صفحات ۵۹-۵۵، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.

گسترش نتایج این پژوهش می‌تواند در پزشکی (تصویربرداری MRI)، صنعت برق (ترانسفورماتورها)
و حمل و نقل (قطارهای پرنده) و … استفاده گردد.