گزارش مباحث اجتماعی فناوری‌نانو در هلند

موسسه نانوپودیم به‌تازگی گزارش میان مدت کمیته مباحث اجتماعی فناوری‌نانوی کشور هلند را منتشر کرده است.

موسسه نانوپودیم (Nanopodium)، گزارش میان مدت کمیته مباحث اجتماعی فناوری‌نانوی
کشور هلند را منتشر کرده است. این گزارش، نمایانگر علاقه فزاینده به مباحث علم و
فناوری‌نانو در بین مردم کشور هلند و جامعه نوظهور فناوری‌نانو در این کشور است.

کمیته مذکور در آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی توسط دولت هلند با هدف سازماندهی مباحث
اجتماعی مستقل در زمینه علم و فناوری‌نانو ایجاد شد. بودجه این کمیته ۵/۴ میلیون
دلار است تا با اتکا بر آن، مباحث اجتماعی این فناوری‌ نوظهور را سازماندهی کند.

در سال ۲۰۰۹ میلادی، کمیته با مشورت نمایندگان ذینفعان مختلف فناوری‌نانو، برنامه
کاری خود را در زمینه مباحث اجتماعی فناوری‌نانو تدوین نمود. در آغاز این پروژه،
سطح آگاهی عمومی و عقاید مردم نسبت به فناوری‌نانو بررسی شد. برنامه‌ی کاری مباحث
اجتماعی، موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

• جامعه و محیط زیست پایدار؛

• امنیت و حریم خصوصی؛

• جنبه‌های اجتماعی؛

• رشد اقتصادی پایدار؛

در دو مرحله اعلام فراخوان این کمیته، به ترتیب ۲۱ و ۱۴ پروژه توسط سازمان‌های مردم
نهاد و شرکت‌های مختلف انتخاب شدند. نتایج ۲۱ پروژه اولی در قالب همایشی در ماه
ژوئن بحث و بررسی خواهد شد.

۱۴ پروژه دوم به‌تازگی آغاز شده و تا اواسط ماه نوامبر خاتمه خواهند یافت. این
پروژه‌ها شامل دو برنامه تلویزیونی، توسعه دو رسانه چاپی برای عامه مردم، دو تحقیق
ویدئویی برای جوانان، ۴ کافه علمی و ۳ پروژه دیگر هستند.

این پروژه در حال سازماندهی یک همایش جهت بررسی و مقایسه مباحث ملی فناوری‌نانو در
کشورهای مختلف در ماه سپتامبر است.