اولویت‌های فناوری‌نانو در اروپا

رئیس واحد فناوری‌نانو در کمیسیون اروپا، اولویت‌های برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا در زمینه علم و فناوری‌نانو را برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ منتشر نمود.

کریستاس توکامانیس، رئیس واحد فناوری‌نانو در کمیسیون اروپا، در همایش
نانوپزشکی در اروپا که در دوم ژوئن سال جاری میلادی در بروکسل برگزار شد،
اولویت‌های برنامه عملیاتی اتحادیه اروپا در زمینه علم و فناوری‌نانو را برای
سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ منتشر نمود.

در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن انتظارات و ملاحظات
اجتماعی، تضمین ایمنی و سلامت، و نوآوری گسترده برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی،
به‌دنبال درک پتانسیل فناوری‌نانو در اروپا است.

تدوین برنامه علمیاتی جدید در سال ۲۰۱۰، فعالیت‌های مختلف زیر را در بر گرفته
است:

• مشاوره‌های عمومی در زمینه اصلاح کد انجام تحقیقات فناوری‌نانو؛

• بررسی دانش، نگرش‌ها و عقاید جوانان اروپایی؛

• نقشه راه ارتباطات فناوری‌نانو؛

• خوشه بندی، نگاشت و ارزیابی تحقیقات علم و فناوری‌نانو؛

• تعمیم تحقیقات فناوری‌نانو؛ و

• توسعه یک ابزار نگاشت برای ۲۰۰ پروژه اتحادیه اروپا که در سال جاری میلادی
اجرا خواهند شد.

در برنامه عملیاتی آتی، با توسعه یک نظام مناسب برای اداره پیش‌فعالانه‌ی
فناوری‌نانو، بعد اجتماعی این فناوری مدنظر قرار خواهد گرفت.

اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۳۰ و ۶۲ میلیون یورو در زمینه
ایمنی فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کرده است. سیاست اتحادیه اروپا در این زمینه،
تضمین ایمنی مصرف‌کننده، کارگر و محیط زیست است. در حال حاضر تحقیقات فناوری‌نانوی
اتحادیه اروپا از طریق خوشه‌سازی، نگاشت و ارزیابی تحقیقات فناوری‌نانو ارزیابی
می‌شود.

برنامه عملیاتی آتی اتحادیه اروپا باید با جلب اعتماد عامه مردم، منجر به توسعه
هوشمندانه و پایدار فناوری‌نانو شود.