سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فناوری‌نانو

صندوق سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های نوظهور تگزاس (TETF) بهدنبال انجام سرمایه‌گذاری در چهار شرکت منطقه‌ای هوستون که در حوزه‌های مختلف فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند، است.

صندوق سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های نوظهور تگزاس (“TETF”) بهدنبال انجام
سرمایه‌گذاری در چهار شرکت منطقه‌ای هوستون که در حوزه‌های مختلف فناوری‌نانو
فعالیت می‌کنند، است. این چهار شرکت در زمینه توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های
ابداعی حوزه فناوری‌نانو فعالیت می‌کنند.

تگزاس بهخاطر سرمایه‌گذاری‌های مناسب TETF یکی از ایالت‌های پیشگام در زمینه
توسعه فناوری‌نانو است. مجموعه سرمایه‌گذاری‌های جدید TETF به توسعه هرچه بیشتر
فناوری‌نانو در این ایالت در زمینه‌های مهندسی زیست‌پزشکی و الکترونیک کمک
خواهد کرد.

شرکت علوم زیستی Ensysce برای توسعه فناوری نانولوله‌های کربنی خود در زمینه
درمان سرطان، ۲۵۰ هزار دلار دریافت می‌کند.

شرکت Leonardo BioSystems برای توسعه یک روش درمان سرطان با استفاده از
کاربردهای فناوری‌نانو، ۲/۵ میلیون دلار دریافت خواهد کرد. رسانش هدفمند این
روش درمان، به توسعه و استفاده از داروه‌های اثربخش‌تر و قوی‌تر که دارای اثرات
جانبی کمتری هستند، کمک خواهد کرد.

شرکت Nano3D Biosciences برای تجاری‌سازی کشت سلولی آزمایشی سه بعدی خود مبلغ
۲۵۰ هزار دلار دریافت کرده است. این فناوری تاثیر گسترده‌ای بر تحقیق و توسعه
علوم زیستی خواهد داشت.

همچنین شرکت Veros Systems برای توسعه و آغاز فناوری سطوح الکتریکی هوشمند خود
که به طور مستمر شرایط ماشین‌های صنعتی را پایش و ارزیابی کرده و قبل از خراب
شدن آنها، مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار دریافت می‌کند.

صندوق TETF با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۵ توسط مجلس ایالتی
تگزاس تاسیس شد. این صندوق تاکنون بالغ بر ۱۴۱/۷۵ میلیون دلار در ۱۰۹ شرکت نوپا
سرمایه‌گذاری کرده است.