خدمت جدید روسیه در زمینه فناوری‌نانو

ستاد توسعه فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، یک پروژه آزمایشی زیرساختی، با عنوان «خدمات محاسباتی با عملکرد بالا برای صنعت فناوری‌نانو» را آغاز کرده است.

ستاد توسعه فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، یک پروژه آزمایشی زیرساختی، با
عنوان «خدمات محاسباتی با عملکرد بالا برای صنعت فناوری‌نانو» را آغاز کرده
است.

کل بودجه تخصیص داده شده به این پروژه بالغ بر ۲۰۰ میلیون روبل است که انتظار
می‌رود روس‌نانو حدود ۱۵۰ میلیون روبل آن را تامین کند.

برخی مزایای پروژه مذکور برای شرکت‌های فناوری‌نانوی کشور روسیه عبارتند از:

• کمک به تعیین میزان تقاضای واقعی برای محاسبات فوق سریع؛

• طراحی یک مدل کسب و کاری مناسب برای رفع تقاضای واقعی جهت محاسبات سریع؛ و

• رفع نیازهای بازار داخلی به محاسبات فوق‌سریع.

در این راستا ستاد فناوری‌نانو روسیه یک مرکز ابرمحاسباتی جهت خدمت رسانی به
فعالان صنعت فناوری‌نانو ایجاد خواهد کرد.

در حال حاضر روس نانو شاخص‌های موفقیت پروژه را تعیین کرده است. در صورتی که
این پروژه بیش از ۴۰ وظیفه محاسباتی را در طی ۱۰ ماه انجام دهد، سیستم اثربخش
است.

لازم به ذکر است که مشتریانی که خواهان استفاده از خدمات این سرویس جدید هستند،
باید ۲۵ درصد هزینه‌های خدمت مورد نیاز خود را تامین کنند.