همکاری چین و اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌نانو

آکادمی قرنطینه و بازرسی کشور چین و موسسه سلامت و حمایت از مصرف کننده‌ی (IHCP) مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC)، توافق‌نامه‌ی همکاری مشترک در زمینه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

آکادمی قرنطینه و بازرسی کشور چین و موسسه سلامت و حمایت از مصرف کننده‌ی (IHCP) مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا (JRC)، توافق‌نامه‌ی همکاری مشترک در زمینه حمایت از مدیریت ریسک و بهبود حمایت از مصرف‌کننده، از طریق توسعه رویکردهای جدید در زمینه علم و فناوری‌نانو به امضا رساندند.

بر اساس این توافق‌نامه، هر دو سازمان با فراهم کردن حمایت‌های مختلف فنی برای سیاست‌گذاران، به دنبال ارتقا و تقویت همکاری در زمینه تحقیقات علمی جهت ایمنی محصولات مصرفی مبتنی بر فناوری‌نانو هستند.

در حال حاضر فناوری‌نانو به سرعت منجر به توسعه‌ی محصولات و کاربردهای جدید و بهبود یافته، در زمینه‌های مختلف پزشکی، زیست‌فناوری، الکترونیک، انرژی و … می‌شود. افزایش گسترده استفاده از نانوذرات در محصولات صنعتی و مصرفی باعث ایجاد نگرانی‌هایی در زمینه اثرات بالقوه سلامت و زیست محیطی این مواد شده است.

همچنین به خاطر روند گسترده جهانی‌سازی بازارها، ایمنی غذا و حمایت از مصرف‌کننده، به مسائل داخلی محدود نمی‌شود و در این راستا همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی باید افزایش یابد.

موسسه RC-IHCP در زمینه فناوری‌نانو و به ویژه تحقیقات مربوط به ارزیابی ایمنی نانومواد، دارای تجارب گسترده‌ای است.