افزایش طول عمر لاستیک‌ کامیون با فناوری نانو

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با به‌کار بردن نانوکامپوزیت‌های سیلیکاتی در آمیزه‌‌ی لاستیک‌ها، موجب افزایش طول عمر و کاهش وزن لاستیک شدند.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با به‌کار بردن نانوکامپوزیت‌های سیلیکاتی در آمیزه‌‌ی لاستیک‌ها، موجب افزایش طول عمر و کاهش وزن لاستیک شدند.

افزایش استحکام لاستیک از اهمیت ویژه‌ای در صنایع خودرو برخوردار است و از دیرباز دوده به‌عنوان کاربردی‌ترین تقویت‌کننده در آمیزه‌های لاستیکی مطرح بوده‌است. ولی معایبی همانند رنگ همواره مشکی، وابستگی به منابع نفتی و کاهش فرآیندپذیری آمیزه با افزایش مقدار آن و افزایش چگالی ماده را به همراه دارد. استفاده ازنانوسیلیکات‌های لایه‌ای به‌عنوان تقویت‌کننده‌های قدرتمند و چندمنظوره برای تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری، در سال‌های اخیر مورد بسیاری توجه قرار گرفته‌‌است.

دکتر اعظم جلالی آرانی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از محققانی است که در زمینه‌ی کاربرد تقویت‌کننده‌های نانوسیلیکاتی لایه‌ای در آمیزه‌ی لاستیکی برای ساخت تردهای تایر کامیون فعالیت می‌کند.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «استفاده از نانوسیلیکات لایه‌ای منجر به کاهش مقدار دوده مصرفی در آمیزه‌ی لاستیک می‌شود و چگالی آمیزه کاهش را می‌دهد، به این طریق می‌توان فراورده‌هایی با وزن کمتر تولید نمود. با کاهش وزن تایرها، مصرف سوخت در وسیله‌ی نقلیه کاهش می‌یابد و موجب کاهش آلودگی محیط و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌گردد. سایر ویژگی‌ها و خواص نهایی آمیزه هم بهبود می‌یابد و موجب افزایش طول عمر تایر می‌شود».

دکتر جلالی برای انجام این کار پژوهشی ابتدا آمیزه‌ی لاستیکی را که در آن از نانوسیلیکات لایه‌ای استفاده شده، فرمول‌بندی کرده و سپس به بررسی و تعیین شرایط بهینه برای تهیه‌ی این آمیزه پرداخته‌است. در ادامه، آمیزه‌کاری و تهیه‌ی نمونه‌ی نانوکامپوزیت و همچنین بررسی و آزمون ویژگی‌های ولکانش نمونه از طریق آزمون ریومتری را انجام داده‌است. ولکانش و پخت نمونه با توجه به نتایج حاصل از آزمون ریومتری و مطالعه ویژگی‌ها و خواص نانوکامپوزیت به‌دست‌آمده، از نتایج این پژوهش بوده‌است.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری مهندس مهدی مهرابی کوشکی انجام شده،- در مجله‌ی e-Polymers (جلد ۱۳۲، صفحات ۱۰- ۱، سال۲۰۰۹) منتشر شده‌است.