کسب نظر شهروندان آمریکایی در خصوص فناوری‌نانو

کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری (PCAST) آمریکا در راستای توسعه هرچه بیشتر فناوری‌نانو، زیست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌دنبال کسب نظر شهروندان این کشور در زمینه چگونگی استفاده صحیح از این فناوری‌ها در جهت کسب حداکثر منافع اقتصادی و اجتماعی است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

شکی نیست که فناوری‌های نوظهوری چون فناوری‌نانو جهان
ما را به سرعت تغییر می‌دهند. کمیته مشاوران علم و فناوری ریاست جمهوری
(PCAST) آمریکا در راستای توسعه هرچه بیشتر فناوری‌نانو، زیست فناوری و
فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌دنبال کسب نظر شهروندان این کشور در زمینه
چگونگی استفاده صحیح از این فناوری‌ها در جهت کسب حداکثر منافع اقتصادی و
اجتماعی است.

این فرایند جمع‌آوری اطلاعات، توسط کمیته مشاوره فناوری و نوآوری ریاست
جمهوری (PITAC) که بخشی از PCAST است، هدایت خواهد شد.

PITAC از طریق جمع‌آوری اطلاعات و ایده‌های ذینفعان مختلف از جامعه
تحقیقاتی گرفته تا بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، آزمایشگا‌ه‌های ملی، دولت‌های
ایالتی و محلی، بنیادها و سازمان‌های غیرانتفاعی، به‌دنبال مدیریت بهینه سه
فناوری نوظهور که به اصطلاح « مثلث طلایی» نام دارند، است.

هر بعد این مثلث طلایی بیانگر یکی از سه حوزه تحقیقاتی‌ای است امروزه وضعیت
فناوری را دگرگون می‌کنند. فناوری‌نانو، زیست‌فناوری و فناوری اطلاعات و
ارتباطات، پتانسیل ایجاد نوآوری‌های گسترده در تمام زمینه‌ها و در نهایت
اشتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارتقای کیفیت زندگی را
دارند.

با ترکیب این سه فناوری که گاهی اوقات به اصطلاح همگرایی
«نانو-زیست-اطلاعات» نامیده می‌شود، جامعه جهانی بیش از بیش دچار تحول و
دگرگونی خواهد شد.

در این پروژه جدید، PITAC به دنبال پاسخ‌گویی به سوال اساسی زیر است:
زیرساخت‌های اساسی‌ای که تنها دولت می‌تواند آنها را فراهم کرده و برای
توسعه این سه فناوری ضروری هستند، کدامند؟

در چارچوب این پروژه، از شهروندان راجع مسائل زیر نظرخواهی می‌شود:

 1. در کدام حوزه‌های تحقیقاتی بنیادی سرمایه‌گذاری
  کرده و شکاف دانش موجود در این زمینه چیست؟

 2. موانع تجاری‌سازی و استفاده گسترده از این
  فناوری‌ها کدامند؟

 3. زیرساخت‌های موردنیاز برای آزمایش صحیح،
  نمونه‌سازی، تولید انبوه محصولات مبتنی بر این فناوری‌ها کدام است؟

 4. دولت فدرال در چه زمینه‌‌هایی باید تمرکز و
  سرمایه‌گذاری کند؟

 5. سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فدرال که به این
  فناوری‌ها مربوط شده و باید بازنگری شوند کدامند؟