سازمان ویژه سنگاپور برای توسعه شرکت‌های فناوری‌نانو

کشور سنگاپور با سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های علم و فناوری‌نانو، بستر مناسبی برای ایجاد و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فناوری‌نانو فراهم کرده است.

ارزش بازار جهانی محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو در پایان سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷/۱۲ میلیارد دلار بود که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۷، حدود ۵/۹ درصد افزایش یافته بود. همچنین طبق برآوردها، بازار این حوزه با رشد ترکیبی ناخالص سالانه ۲۰درصد، تا سال ۲۰۱۳ به ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

با افزایش کاربردهای فناوری‌نانو، نرخ رشد ترکیبی سالانه محصولات مبتنی بر این فناوری‌ بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۰ درصد خواهد بود.

کشور سنگاپور با سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های علم و فناوری‌نانو، بستر مناسبی برای ایجاد و رشد شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فناوری‌نانو فراهم کرده است. با رشد سرمایه‌گذاری‌های جهانی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌نانو، فرصت مناسبی برای SMEs فناوری‌نانوی سنگاپور فراهم شده است تا وارد بازارهای جهانی شوند.

شرکت بین‌المللی (IE) سنگاپورکه زیر نظر وزارت تجارت و صنعت این کشور است، از سازمان‌های پیشگام دولتی برای توسعه اقتصاد خارجی بوده و از توسعه شرکت‌های نوپای حوزه فناوری‌‌های نوظهور حمایت می‌کند. رسالت این شرکت، ارتقای رشد شرکت‌های سنگاپوری و کمک به آنها برای ورود به تجارت بین‌المللی است.

شبکه جهانی این شرکت با بیش از ۳۰ نمایندگی در اقصی نقاط دنیا خدمات زیر را به شرکت‌های سنگاپوری ارائه می‌کند:

کمک به توسعه صادرات شرکت‌ها؛

توسعه توانمندی‌های کسب و کارها؛

یافتن شرکای خارجی؛ و

ورود به بازارهای جدید.