پروژه جدید اروپا برای توسعه تراشه های ترانزیستور نانویی

اتحادیه اروپا برای توسعه نسل بعدی تراشه های ترانزیستور نانویی، پروژه جدیدی با اعتبار ۲۶ میلیون یورو تعریف کرده است.

اتحادیه اروپا برای توسعه نسل بعدی تراشه های ترانزیستور نانویی، پروژه جدیدی با
اعتبار ۲۶ میلیون یورو تعریف کرده است. در این راستا، دانشگاه گلاسکو نقش مهمی در
اجرای این پروژه جدید که MODERN نام دارد، ایفا خواهد کرد.

تمرکز اصلی پروژه MODERN (مدل سازی و طراحی سیستم ها، مدارها و ادوات نانوالکترونیک
مطمئن و هوشمند نسبت به تغییر فرایند)، توسعه ادوات طراحی جدید و توسعه روشی برای
تولید ترانزیستورها و مدارهای مقیاس نانو است که امکان تولید محصولات و تراشه های
سیلیکون پیچیده، کم هزینه و مطمئن را فراهم می کند.

در حال حاضر تولیدکنندگان برتر نیمه هادی ها، میکروتراشه هایی با ترانزیستورهای
کوچکتر از ۳۰ نانومتر تولید می کنند. بر اساس پروژه مذکور، در صورتی که قدرت رایانه
ها همچنان افزایش یابد، ترانزیستورهای نسل بعدی کوچکتر نیز خواهند شد.

تیم پروژه MODERN از طریق فراخوان کمیته مشاوره پیشگامی نانوالکترونیک اروپا
(ENIAC) انتخاب شده اند.

در کنسرسیوم MODERN، دانشگاه گلاسکو، تخصص مورد نیاز در زمینه شبیه سازی فیزیکی،
ثبات و پایداری آماری و شبیه سازی مدارهای آماری را فراهم می کند.