آگهی استخدام در مشاغل حوزه فناوری نانو

پایگاه اطلاع رسانی اشتغال فناوری نانو (Nanotalent) با هدف پاسخ گویی به نیاز نهادهای فعال در فناوری نانو به نیروی انسانی متخصص و ساماندهی بازار کار فناوری نانو فعالیت می کند.

پایگاه اطلاع رسانی اشتغال فناوری نانو (Nanotalent) با هدف پاسخ گویی به نیاز
نهادهای فعال در فناوری نانو به نیروی انسانی متخصص و ساماندهی بازار کار فناوری
نانو فعالیت می کند.

کلیه دانش آموختگان و دانشجویان آموزش عالی علاقه مند به فعالیت در حوزه نانو می
توانند با مراجعه به این سایت، ثبت نام و رزومه شخصی شان را تکمیل نمایند. رزومه
کارجویان در معرض دید کارفرمایان فعال در نانو قرار می گیرد. کارفرمایان نیز می
توانند با ثبت نام در این سایت، مشاغل خود را ارایه نموده و نیروی کار مورد نظر خود
را از بین کارجویان دارای رزومه در این سایت انتخاب نمایند.

هم اکنون مشاغل زیر در پایگاه در معرض انتخاب کارجویان قرار دارد.

 

ردیف

مشاغل
مرتبط با فناوری نانو

نهاد

مقطع
مورد نیاز

رشته
های مورد نیاز

۱


مدیریت آموزشی و پژوهشی

ایمن
نوآوران نانو


کارشناسی ارشد/دکتری

فناوری
نانو، مدیریت تکنولوژی، مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک و
هوا فضا، بیو شیمی و بیو فیزیک، بهداشت،     مهنسی نفت

۲


پژوهش

ایمن
نوآوران نانو


کارشناسی ارشد/دکتری


نانو-نفت-مواد-مدیریت-کشاورزی-مدیریت تکنولوژی

۳


تجاری سازی نانوفناوری

ایمن
نوآوران نانو


کارشناسی ارشد/دکتری


نانو-نفت-مواد-بهداشت-فیزیک-شیمی

۴


ترجمه تخصصی مقاله و کتاب

ایمن
نوآوران نانو


کارشناسی ارشد

مدیریت

۵


اپراتور دستگاه


کارآفرینی و فن آوری ایران


کارشناسی ارشد

فیزیک

۶


مسئول سرویس نانو

مجله
نساجی موفق


کارشناسی ارشد

نساجی

۷

مدیر
طرح
و
توسعه

شرکت
پیام
آوران
نانو
فن
آوری
فردانگر

دکتری

مهندسی
مواد

۸


بازاریاب تخصصی

فناوری
های نوین نانوپزشکی ایلیا


کارشناسی ارشد


داروسازی، فناوری نانو، بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی

 

 

کلیه دانش آموختگان و دانشجویان آموزش عالی علاقه مند به فعالیت در حوزه نانو می
توانند با مراجعه به این سایت، ثبت نام و رزومه شخصی شان را تکمیل نمایند. رزومه
کارجویان در معرض دید کارفرمایان فعال در نانو قرار می گیرد. کارفرمایان نیز می
توانند با ثبت نام در این سایت، مشاغل خود را ارایه نموده و نیروی کار مورد نظر خود
را از بین کارجویان دارای رزومه در این سایت انتخاب نمایند.

هم اکنون مشاغل زیر در پایگاه در معرض انتخاب کارجویان قرار دارد.

کارجویان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشاغل فوق و ارتباط با کارفرمایان می
توانند به پایگاه اطلاع رسانی اشتغال فناوری نانو (nanotalent) با نشانی http://talent.nano.ir
مراجعه نمایند.