وبینارهای تدوین مقررات در حوزه فناوری‌نانو

موسسات کلر و هک‌من و نانورگ، برنامه Nanotechnology Today 2010 را اعلام کردند.

با توجه به موفقیت مجموعه وبینارهای معروف سال گذشته در زمینه تدوین مقررات در
حوزه فناوری‌نانو، موسسات کلر و هک‌من (Keller and Heckman) و نانورگ (NanoReg)،
برنامه‌های Nanotechnology Today 2010 را اعلام کرده‌اند. بر اساس این برنامه‌ها،
برای بررسی مسائل قانونی مهم و چالش‌های مربوط به توسعه ایمن محصولات مبتنی بر
فناوری‌نانو، چهار وبینار جدید طراحی وسازماندهی شده است.

Nanotechnology Today 2010 ، بر زمینه‌های زیر تمرکز خواهد داشت:

• قانون‌گذاری دولت‌ها در زمینه فناوری‌نانو به علت فقدان مقررات ملی در این
زمینه؛

• تاثیر تدوین مقررات در زمینه نانومواد در اروپا و آمریکای شمالی؛

• کاربردهای زیست‌محیطی فناوری‌نانو؛ و

• مزایا و ارتباطات ریسک نانومواد.

موضوعات و تاریخ برگزاری این وبینارها به شرح زیر است:

• قانون‌گذاری دولتی در زمینه فناوری‌نانو: وضعیت آینده آن؟ ۲۰ جولای ۲۰۱۰ (۳۰
تیرماه ۸۹)؛

• نانومواد تولیدی: پیش‌بینی اروپا و آمریکای شمالی،۱ سپتامبر ۲۰۱۰ (۱۰ شهریور
ماه ۸۹)؛

• کاربردهای زیست‌محیطی فناوری‌نانو: حرکت به سمت سازگاری زیست‌محیطی، ۶ اکتبر
۲۰۱۰ (۱۴ مهر ماه ۸۹)؛ و

• مزایا و ارتباطات ریسک نانومواد: ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ (۲۵ آبان ماه ۸۹).

تمام این وبینارها از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ صبح به وقت آمریکا برگزار خواهند شد.