اردوگاه تابستانی فناوری‌نانو

دانشکده CNSE و موزه علم و فناوری کودکان (CMOST) با همکاری یکدیگر، به دنبال برگزاری اردوگاه تابستانی فناوری‌نانو برای بیش از ۲۰ دانش‌آموز مقطع راهنمایی هستند.

طبق پیش‌بینی بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF)، ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۱۴ به بیش
از ۲ میلیون نیروی کار فناوری‌نانو از جمله دانشمند، محقق، مهندس، تکنسین و ….
نیاز دارد. در راستای تامین این تعداد نیروی کار متخصص، یکی از رسالت‌های دانشکده
علم و مهندسی نانومقیاس (CNSE) دانشگاه‌ آلبانی، تربیت نیروهای مورد نیاز حوزه علم
و فناوری‌نانو از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی دائمی و موقتی است.

در این راستا، دانشکده CNSE و موزه علم و فناوری کودکان (CMOST) این کشور با همکاری
یکدیگر، به دنبال برگزاری اردوگاه تابستانی فناوری‌نانو برای بیش از ۲۰ دانش‌آموز
مقطع راهنمایی هستند. این اردوگاه از تاریخ ۶ جولای در مجموعه فناوری‌نانوی CNSE
برگزار می‌شود.

هدف از طراحی اردوگاه تابستانی CNSE-CMOST، معرفی علم و فناوری‌نانو به دانش‌آموزان
سنین ۱۱ تا ۱۴ سال و بررسی نحوه تاثیر این فناوری نوظهور بر آینده زندگی بشر است.

برنامه‌های پیش‌بینی شده برای شرکت‌کنندگان در این اردوگاه تابستانی عبارتند از:

• جلسات معرفی مقدماتی فناوری‌نانو؛

• بازدید از مجموعه فناوری‌نانوی دانشکده CNSE؛ و

• مشارکت در فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی مربوط به تحقیقات فناوری‌نانو.