پرداخت ۱۶۲ میلیون ریال حمایت به مروجان فناوری نانو

کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ مبلغ ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰هزار ریال بابت برگزاری ۶۴ سمینار و کارگاه ترویجی و آموزشی به برگزارکنندگان این سمینارها پرداخت نمود.

پرداخت ۱۶۲ میلیون ریال حمایت به مروجان فناوری نانو

کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ مبلغ ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰هزار ریال بابت برگزاری ۶۴ سمینار و کارگاه ترویجی و آموزشی به برگزارکنندگان این سمینارها پرداخت نمود.

 این سمینارها در استان های سیستان و بلوچستان (۲۴ مورد)، اصفهان (۱۸ مورد)، تهران (۷ مورد)، مرکزی (۵ مورد)، فارس (۳ مورد)، کهکیلویه و بویر احمد (۲ مورد)، گلستان (۲ مورد) ، گیلان (۲ مورد) و قم (یک مورد) برگزار شده است. ۵۲ مورد از این برنامه ها برای مخاطب دانش آموزان و دبیران و ۱۲ مورد در دانشگاه‌ها اجرا شده است.

کارگروه ترویج ستاد فناوری‌نانو از سال ۸۶ تاکنون از برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی که به منظور آموزش مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو به دانش آموزان، دبیران و دانشجویان برگزار شود حمایت می‌کند. طبق آیین نامه حمایتی ستاد، برگزارکنندگان این سمینارها علاوه بر دریافت ماهنام فناوری نانو و لوح‌های فشرده آموزش فناوری نانو، مبلغی بین دو تا پنج میلیون ریال از ستاد فناوری نانو حمایت دریافت می‌کنند.

 آیین نامه حمایت‌های ترویجی در بخش ترویج سایت ستاد نانو موجود است.