ایجاد مرکز انتقال فناوری‌ توسط روس‌نانو

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو) با همکاری آکادمی علوم این کشور (RAS) مرکز انتقال فناوری‌ (CTT) ایجاد کرده‌اند.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو) با همکاری آکادمی علوم این کشور (RAS) مرکز انتقال فناوری‌ (CTT) ایجاد کرده‌اند. این پروژه در چارچوب توافق‌نامه روس‌نانو و RAS اجرا شده است.

رسالت این مرکز، تجاری‌سازی دانش و فناوری توسعه یافته توسط مراکز تحقیقاتی RAS است.

به گفته مدیر پروژه‌های زیرساختی روس‌نانو، هدف از ساخت مرکز انتقال فناوری‌، عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر برای حوزه‌های تحقیقاتی مختلف است.

کارشناسان مرکز مذکور با همکاری متخصصان خارجی، کمک‌های کارشناسی علمی و فنی برای ارزیابی جذابیت تجاری کاربردهای مختلف فناوری‌نانو ارائه می‌دهند.

پروژه‌هایی که مورد تایید بخش مقدماتی قرار گرفتند، به وسیله شاخص‌هایی چون: حمایت از مالکیت معنوی، توسعه مدل‌های کسب و کار، بازاریابی و طرح‌های کسب و کار ارزیابی می‌شوند.

یکی دیگر از کارکردهای مهم مرکز انتقال فناوری جدید، پایش محیط بیرونی است تا از این طریق روندها و چالش‌های فناورانه شناسایی و نقشه‌های راه صنعتی تجزیه و تحلیل شوند.

در آینده‌ای نزدیک، این مرکز توانایی‌های موسسه RAS را در حل مسائل فناوری و توسعه محصولات و فناوری‌های ضروری بازار ارزیابی خواهد کرد.

مرکز انتقال فناوری به‌عنوان یک طرح مشارکتی غیرانتفاعی بین روس‌نانو و RAS ایجاد شده است. کل بودجه تخصیصی به این مرکز ۴/۶۵ میلیون روبل بوده است که ۹۴/۳۴ میلیون روبل آن را روس‌نانو فراهم کرده است.