کشف زئولیتی با قدرت جذب بالا

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با روش‌های نانومحاسباتی، به توانایی جذب چندین برابری زئولیتی جدید در مقایسه با زئولیت‌های معروف پی بردند.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با روش‌های نانومحاسباتی، به توانایی جذب
چندین برابری زئولیتی جدید در مقایسه با زئولیت‌های معروف پی بردند.

مهندس محمود رحمتی، محقق این پژوهش، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی
توسعه‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب که «هدف از انجام این پروژه، شناخت
نانوحفره‌ی زئولیت و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف روی خواص کاربردی این نوع
مواد بوده»، افزود: «روش‌های آزمایشگاهی نیازمند تجهیزات مدرن، هزینه‌ی بالا و
صرف زمان زیادی است. بررسی جذب هیدروژن روی زئولیت با ساختارهای مختلف نیاز به
ساخت تمامی ساختارهای زئولیت دارد که بسیار مشکل است. بنابراین در این تحقیق،
به کمک روش‌های نانومحاسباتی، ۱۰ ساختار زئولیت مورد بررسی قرار گرفته که شامل
چندین ساختار جدید و ساختارهای معروف زئولیت ‌است».

وی در ادامه اذعان داشت: «در این پژوهش، خواص کاربردی بسیار جالب زئولیت RWY از
جمله قابلیت جذب چندین برابری آن نسبت به ساختارهای معروف زئولیت، شناسایی شده‌است».

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در انجام این کار پژوهشی،
از روش شبیه‌‌سازی مونت کارلو برای بررسی فرایند جذب دما ثابت هیدروژن روی
زئولیت در دماهای مختلف استفاده کرده‌‌است.

مهندس رحمتی در پایان گفت: «نتایج این پژوهش می‌تواند در صنایع جداسازی،
کاتالیستی و به خصوص ذخیره‌سازی گاز و هیدروژن بسیار موثر باشد. انتخاب جاذب
مناسب با وزن کم و خواص جداسازی بالا خاص فرایند مورد نظر، از مباحث مطرح در
زمینه‌ی جداسازی به وسیله‌ی مواد نانوحفره است که نتایج این پژوهش می‌تواند در
این گونه پژوهش‌ها بسیار موثر واقع گردد».

جزئیات این کار -که به سرپرستی دکتر حمید مدرس انجام شده،- در مجله‌ی Applied
Surface Science (جلد ۲۵۵، صفحات ۴۷۷۸- ۴۷۷۳، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.