نتایج نظرسنجی عمومی در زمینه فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا به‌تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در قالب آن دیدگاه عامه مردم، محققان و دانشمندان فعال در این عرصه و سایر ذینفعان مرتبط، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

کمیسیون اروپا به‌تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در قالب آن دیدگاه عامه
مردم، محققان و دانشمندان فعال در این عرصه و سایر ذینفعان مرتبط، بررسی و
تجزیه و تحلیل شده است.

این نظرسنجی آزاد، جهت کمک به تدوین برنامه اجرایی جدید اروپا در حوزه فناوری‌نانو
برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ آغاز شده بود.

هدف از انجام این نظرسنجی، جمع‌آوری نظرات کارشناسان فعال در عرصه علم و فناوری‌نانو
و عامه مردم با توجه به مزایا، ریسک‌ها و سایر ملاحظات فناوری‌نانو بوده است.

این تبادل نظر عمومی در مورد نیازها و سیاست‌های فناوری‌نانو طی سال‌های آتی،
از ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۹ آغاز شده و تا ۱۹ فوریه سال ۲۰۱۰ ادامه داشته است. طی
این دوره، بیش از ۷۰۰ پاسخ از عامه مردم، محققان، سازمان‌های تحقیقاتی، صنعت،
نهادهای عمومی و سازمان‌های مردم ‌نهاد کسب شد.

برخی از نتایج اصلی این نظرسنجی عبارتند از:

۱ – متخصصان و عامه مردم معتقدند فناوری‌نانو دربرگیرنده مزایای زیادی است؛

۲ – بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌گویان به‌طور کلی انتظارات معقولانه‌ای از فناوری‌نانو
دارند؛

۳ – حوزه‌های انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله زمینه‌هایی هستند که
مزایای آنها از ریسک‌های بالقوه آنها بسیار بیشتر است؛

۴ – کاربردهای فناوری‌نانو در هوا فضا، ساختمان‌سازی، شیمی، امنیت و محیط زیست
دارای مزایای بسیار زیادی است؛

۵ – مهمترین دغدغه مراکز سیاست‌گذاری اروپا در زمینه فناوری‌نانو، ایمنی
نانومواد و تدوین مقررات در این زمینه است؛

۶ – یکی دیگر از مشکلات اروپا در زمینه فناوری‌نانو، ناتوانایی شرکت‌های
اروپایی در تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.