رویکرد انگلیس برای توسعه شرکت‌های فناوری‌نانو

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN) با همکاری موسسه فناوری‌نانو (IoN) و حمایت مالی کمیته راهبری فناوری انگلیس، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور را تشویق و حمایت خواهند کرد تا کسب و کارهای خود را در سطح بین‌اللملی توسعه دهند.

شبکه انتقال دانش فناوری‌نانو (NanoKTN) با همکاری موسسه فناوری‌نانو (IoN) و حمایت
مالی کمیته راهبری فناوری انگلیس، شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور را تشویق و حمایت
خواهند کرد تا کسب و کارهای خود را در سطح بین‌اللملی توسعه دهند.

این مشارکت بهدنبال ایجاد کانون بین‌المللی میکرو و فناوری‌نانو (INMC) و خلق فرصت‌های
مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) انگلیسی، جهت شرکت‌ در رویدادهای مختلف
بین‌المللی است.

یکی از این رویدادها، همایش BioPharm 2010 است که در روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر در
شهر بوستون ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد و در آن ۵ شرکت انگلیسی حضور
خواهند یافت. همایش مذکور فرصت مناسبی است تا شرکت‌های منتخب انگلیسی بتوانند داروه‌های
مبتنی بر فناوری‌نانوی خود را توسعه دهند.

دست‌اندرکاران فناوری‌نانوی انگلیس بر این باورند که آینده فناوری‌نانو در این کشور
در گروی حضور در بازارهای جهانی این صنعت نوظهور است. در این راستا، SMEs فناوری‌نانو
با شرکت در همایش‌های مختلف بین‌المللی می‌توانند کسب و کارهای خود را در بازارهای
بین‌المللی توسعه داده و آمیخته بازاریابی (marketing mix) خود را تکمیل نمایند.

هدف از ایجاد INMC، فراهم کردن بستر مناسب برای شرکت‌های میکرو و فناوری‌نانوی
انگلیس است تا در چارچوب آن و با اتکا بر شبکه‌سازی و همکاری‌های بین‌المللی، به
بازارهای جهانی دست یابند.

سایر اهداف INMC عبارتند از:

• کمک به SMEs فعال در حوزه فناوری‌نانو برای دسترسی به بازارهای صادراتی مهم از
طریق تحقیقات، همکاری و توسعه تجاری؛ و

• کمک به SMEs فناوری‌نانو جهت شرکت در معاملات تجاری بین‌المللی.

اهداف فوق در سه حوزه تجاری مهم ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن پوشش داده
خواهند شد.