اصطلاحات و استانداردهای حوزه نانوپزشکی

موسسه ملی استاندارد ایالات متحده آمریکا (ANSI) به‌تازگی گزارش کارگاه خود را در زمینه اصطلاحات و استانداردهای حوزه نانوپزشکی منتشر کرده است.

موسسه ملی استاندارد ایالات متحده آمریکا (ANSI) به‌تازگی گزارش کارگاه خود را در
زمینه اصطلاحات و استانداردهای حوزه نانوپزشکی منتشر کرده است. کارگاه مذکور با
همکاری بنیاد میراث شیمی، موسسه ملی استاندارد و گروه مشاوره فنی (TAG) آمریکا در
کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) برگزار شد. این کارگاه با مشارکت ۲۵
سازمان و در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۰ و با اهداف زیر سازماندهی شده بود:

• بررسی مفاهیم کنونی و طبقه‌بندی اصطلاحات نانوپزشکی به منظور شناسایی زیرمجموعه‌های
مربوط با هدف واژه‌شناسی؛ و

• شناسایی اصطلاحات و چالش‌های تعمیم این زیرمجموعه‌ها.

کارگاه مذکور با داشتن تمرکز منطقه‌ای به‌دنبال بهره‌مند کردن شرکت‌ها، نهادها و
سازمان‌های فعال در عرصه نانوپزشکی در منطقه بوده است.

ANSI یافته‌های این کارگاه دو روزه را در قالب یک گزارش ۲۵ صفحه‌ای منتشر کرده است.

این گزارش برخی از بحث‌های اصلی کارگاه را به شرح ذیل جمع‌بندی کرده است:

• تشریح ابهام واژگان، شناسایی ذینفعان و نیازهای آنها و بیان جنبه‌های مختلف پزشکی
که تحت تاثیر علم و فناوری‌نانو قرار می‌گیرند؛

• استفاده روان از اصطلاحات توسط عامه مردم و دانشمندان فعال در این عرصه که به‌دنبال
استانداردسازی این حوزه بودند و با هدف توسعه ارتباطات و سیاست عمومی؛

• تشریح نشات‌گیری اصطلاحات نانوپزشکی از رشته‌‌های مختلف؛ و

• ضرورت توسعه هماهنگی‌ها و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تحقیقات داروسازی و
پزشکی مبتنی بر فناوری‌نانو.