روش‌های ایمن استفاده از نانومواد

آژانس کار ایمن استرالیا، روش‌های تعدیل شده و جایگزین کنونی مورد استفاده در فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌نانوی استرالیا را از طریق یک تحقیق جامع بررسی کرده است.

آژانس کار ایمن استرالیا، روش‌های تعدیل شده و جایگزین کنونی مورد استفاده در
فعالیت‌های مرتبط با فناوری‌نانوی استرالیا را از طریق یک تحقیق جامع بررسی کرده و
با بررسی ادبیات مربوطه، گزینه‌های تعدیل شده و جایگزینی که ممکن است میزان سمیت
نانومواد مهندسی شده مورد استفاده در کشور استرالیا را کاهش دهد را مشخص کرده است.

در این تحقیق حدود ۳۸ پاسخ‌گو شرکت کرده بودند که غالبا در زمینه انواع مختلف
نانومواد فعالیت می‌کردند. این پاسخ‌گویان از دانشگا‌ه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی
دولتی، صنعتی و تجاری بوده‌اند. رایج‌ترین نانوموادی که بررسی شده‌اند: اکسیدهای
فلزی، نانولوله‌های کربنی و فلزات در زمینه‌هایی چون انرژی، پزشکی، پوشش‌های سطوح و
کاربردهای نساجی بودند.

بسیاری از سازمان‌ها (۳۵/۲۷ درصد) و ۲۱/۲۰ درصد دانشگا‌ه‌ها، نانومواد مهندسی شده
خود را تولید کرده و بخش قابل توجهی از آنها، نانومواد مورد نیاز خود را از کشورهای
خارجی یا عرضه کنندگان استرالیایی تهیه می‌کنند.

اکثر پاسخ‌گویان خاطر نشان کردند که برای تغییر ویژگی‌های کارکردی محصولات تولیدی
خود از روش‌های تعدیل شده یا جایگزین استفاده می‌کنند. تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف
نشان می‌دهد که مراکز تحقیقاتی دانشگاهی از روش‌های جایگزین و تعدیل شده استفاده می‌کنند.
در حالی که مراکز تجاری و صنعتی کمتر از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

۵ ویژگی‌ای که به وسیله نانومواد مهندسی شده‌ی تعدیل شده یا جایگزین توسط بیشتر
سازمان‌ها دستکاری شده‌اند: اندازه، ویژگی‌های فیزیکی، ویژگی‌های انباشت، خواص
شیمیایی و ویژگی‌های رسانایی هستند.

اضافه کردن گروه‌‌های کارکردی و ویژگی‌های سطوح تعدیل شده، دو روش رایج برای تعدیل
یا جایگزینی نانومواد مهندسی شده هستند. روش‌های دیگر: تغییر شکل مواد، اندازه و
شکل ذرات و ساختار کریستالی است.