حمایت دولت کانادا از توسعه فناوری‌نانو در آلبرتا

ادمونتون مرکز زیرساخت‌های تحقیقاتی بسیار پیشرفته و بزرگ فناوری‌نانو در کانادا محسوب می‌شود که موسسه ملی فناوری‌نانو (NINT) در آن واقع شده است.

دولت کانادا با سرمایه‌گذاری گسترده در علم و فناوری به‌دنبال اشتغال‌زایی، تقویت اقتصاد این کشور و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود است. علم و فناوری‌نانو از جمله فناوری‌‌های نوظهوری است که دولت کانادا سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در این حوزه انجام می‌دهد.

ادمونتون، مرکز زیرساخت‌های تحقیقاتی بسیار پیشرفته و بزرگ فناوری‌نانو در کانادا محسوب می‌شود که موسسه ملی فناوری‌نانو (NINT) در آن واقع شده است.

NINT یک پیشگامی مشترک است که توسط کمیته تحقیقات ملی کانادا (NRC)، دانشگاه آلبرتا و دولت ایالتی آلبرتا ایجاد شده است.

دولت کانادا به‌تازگی برای توسعه خوشه‌های فناوری در این کشور مبلغ ۱۳۵ میلیون دلار اختصاص داده است. از این میزان، مبلغ ۴/۲۳ میلیون دلار به برنامه NINT تعلق داشته که برای ۲ سال آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد.

تمرکز برنامه تحقیقاتی NINT، ایجاد همگرایی و ترکیب مواد و ادوات نانومقیاس مستقل در نانوسیستم‌هایی است که به جهان خارج مرتبط هستند.

خوشه‌های فناوری با هماهنگ کردن شرکت‌های نوآور، دولت، جامعه تحقیقاتی، حمایت از سازمان‌ها و موسسات و ارائه کنندگان خدمات، محیط مناسبی را فراهم می‌کنند تا نوآوری فناوری‌ افزایش یابد. این امر به نوبه خود منجر به افزایش اشتغال‌زایی، توسعه رشد اقتصادی منطقه‌ای و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد کانادا خواهد شد.

خوشه ادمونتون دربرگیرنده بیش از ۲۴ سازمان تجاری و شرکت فعال در حوزه علم و فناوری‌نانو است. خوشه مذکور منجر به توسعه گسترده اقتصاد آلبرتا و فناوری‌نانو در این ایالت شده است.

NRC و دانشگاه آلبرتا متعهد به توسعه اقتصاد ادمونتون با اتکا بر فناوری‌نانو هستند.