گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۸ منتشر شد

شرح عملکرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۸، طی گزارشی که در هفت فصل و ۱۶۲ صفحه تنظیم گردیده است، منتشر شد. این گزارش، عملکرد سالانه ستاد توسعه فناوری نانو را در چارچوب سند تکمیلی دوم راهبرد آینده ارائه می‌نماید.

قالب متن

شرح عملکرد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۸، طی گزارشی که در هفت فصل و ۱۶۲ صفحه تنظیم گردیده است، منتشر شد. این گزارش، عملکرد سالانه ستاد توسعه فناوری نانو را در چارچوب سند تکمیلی دوم راهبرد آینده ارائه می‌نماید. در این گزارش مجموعه فعالیت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۸، در هفت فصل با عناوین زیر طبقه‌بندی و ارائه شده است:
· ترویج و آموزش عمومی
· زیرساخت‌های علم و فناوری
· پیشران علم و فناوری
· انتقال و انتشار
· تولید و بازار
· سیاستگذاری و ارزیابی
· تحلیل عملکرد
دیدگاه ستاد برای توسعه فناوری نانو، تدوین چارچوب فعالیت‌های بلندمدت کشور در حوزه‌های مربوط به این فناوری‌ است. به این منظور برنامه راهبردى ده‌ساله فناورى ‌نانو کشور، به‌وسیله‌ی این ستاد تهیه و به هیئت دولت ارائه شده است. این سند که با عنوان «سند راهبرد آینده»، در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیئت دولت رسیده است، قرار‌گیری ایران در میان ۱۵ کشور برتر جهان در حوزه فناورى‌ نانو و تلاش براى ارتقای مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف‌ گیرى کرده است.
با توجه به تجربیات کسب شده در طول اجراى سند راهبردی، در فاصله‌ هاى زمانى مشخصى اسناد تکمیلى به روزآوری شده و به تصویب می‌رسند. در این راستا دوره‌‌های چهارگانه به روزرسانی برنامه‌‌ها در چارچوب سند راهبرد آینده در دستور کار قرار گرفته است.
دوره دوم اجرایی سند راهبرد آینده از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است و تا پایان سال ۱۳۸۹ ادامه خواهد داشت. در این دوره سند تکمیلی دوم در حال اجرا است.
شایان ذکر است، آغاز حرکت کشور ما در زمینه ترویج و توسعه فناوری نانو به سال۱۳۸۰ باز می‌گردد. در دو سال آغازین این حرکت ملی، دفتر همکاری‌های فناورى ریاست جمهوری با بهره‌گیری از روش‌های متعددی مانند برگزاری گردهمایی، راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی، چاپ کتاب، خبرنامه و برگزاری نشست با افراد مؤثر تلاش کرد تا فناورى‌نانو را به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى در کشور مطرح سازد. در ادامه این مسیر، از سال ۱۳۸۲، ستاد ویژه توسعه فناورى نانو به منظور پیگیری توسعه و گسترش همه جانبه این فناوری در کشور، آغاز به فعالیت کرد.
جهت دریافت متن کامل گزارش عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۸۸ به این صفحه مراجعه کنید.