بازار جهانی نانوزیست فناوری

موسسه ریپورت لینکر (Reportlinker) به‌تازگی گزارشی با عنوان «نانوزیست فناوری- کاربردها، بازارها و شرکت‌ها» منتشرکرده است.

موسسه ریپورت لینکر (Reportlinker) به‌تازگی گزارشی با عنوان «نانوزیست فناوری-
کاربردها، بازارها و شرکت‌ها» منتشرکرده است.

نانوزیست‌فناوری ترکیبی از علوم فیزیک، مهندسی ملکولی، زیست‌شناسی، شیمی و زیست
فناوری است که منجر به توسعه‌های شگرفی در داروسازی و سلامت خواهد شد.

گزارش مذکور با مقدمه‌ای بر تکنیک‌ها و مواد مختلف مربوط به نانوزیست فناوری آغاز
می‌شود. بر اساس این گزارش، استفاده از نانوزیست‌فناوری در صنایع داروسازی و زیست‌شناسی
هر روز در حال افزایش است. فناوری‌نانو در تمام مراحل توسعه داروه‌ها از فرموله
کردن دارورسانی بهینه تا کاربردهای تشخیصی در آزمایش‌های کلینیکی استفاده می‌شود.
مهمترین کاربرد داروسازی فناوری‌نانو، در زمینه دارورسانی است.

در حال حاضر با توسعه تشخیص‌های مبتنی بر نانو و دارورسانی تسهیل شده توسط نانوزیست
فناوری، نانوپزشکی در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

ادوات کوچکی مانند نانو ربات‌ها می‌توانند در تشخیص‌های منسجم و درمان‌های مختلف
استفاده شوند. همچنین فناوری‌نانو منجر به بهبود چشمگیر پیوندها و رویکردهای مهندسی
بافت خواهد شد.

در قالب این گزارش، بازارهای آتی نانوزیست فناوری با اتکا بر بازارهای سابق در حوزه‌های
کاربردی مختلف و سهم این بازارها به وسیله فناوری‌های جدید محاسبه شده و وضعیت
توسعه آنها در سال‌های آتی مشخص شده است.

موارد فوق‌الذکر با اتکا بر بررسی جامع و کامل وضعیت فعلی نانوزیست‌فناوری، فعالیت‌های
تحقیقاتی در حال انجام و پیشرفت‌های پیش‌بینی شده، تجزیه و تحلیل شده‌اند.

در نهایت در این گزارش پیش‌بینی‌های بازار را بر اساس حوزه‌های کاربردی، فناوری‌ها
و توسعه جغرافیایی آنها از سال ۲۰۰۹ ارائه کرده است. برآورد می‌شود بیشترین میزان
توسعه این حوزه بین سال‌های ۲۰۱۴تا ۲۰۱۹ صورت گیرد.

برای دریافت متن کامل این گزارش به قیمت ۳۶۰۰ یورو

اینجا
را کلیک کنید.