مسابقه دانشجویی تجهیزات فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای اهداف ترویجی و آموزشی تدوین شده در سند راهبرد ۱۰ ساله فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه در حوزه تجهیزات شناسایی و میکروسکوپی نموده است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای اهداف ترویجی و آموزشی تدوین شده در سند
راهبرد ۱۰ ساله فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه در حوزه تجهیزات شناسایی و
میکروسکوپی نموده است.

این مسابقه با همکاری کارگروه ترویج و آموزش عمومی و شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
برگزار می‏گردد.

هدف این مسابقه ارزیابی میزان آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با مفاهیم پایه فناوری
نانو و تجهیزات آنالیز و شناسایی مورد استفاده در تحقیقات این فناوری است.

نحوه برگزاری مسابقه:

این مسابقه در دو مرحله‏ی تئوری و عملی برگزار خواهد شد.

مرحله تئوری: در این مرحله از داوطلبان، آزمون ترکیبی (چند گزینه‏ای و تشریحی) در
دو دفترچه مجزا به عمل خواهد آمد. سوالات دفترچه ی اول مربوط به مفاهیم و مقدمات
فناوری نانو در سطح متوسط و نیمه تخصصی بوده و سوالات دفترچه دوم مربوط به تجهیزات
شناسایی و آنالیز مواد در سطح نیمه تخصصی است.

مرحله عملی: در این مرحله از داوطلبانی که نمره حد نصاب را در مرحله تئوری کسب کرده‏اند
و دارای رتبه مورد پذیرش هستند، برای حضور در دوره آموزشی عملی دعوت بعمل می‏آید.
این دوره با حضور اساتید متخصص تجهیزات میکروسکپی به صورت عملی و کارگاهی برگزار
خواهد شد. بعد از اتمام دوره آموزشی آزمون عملی به عمل می‏آید.

به برندگان نهایی، جوایزی به شرح ذیل اعطا خواهد شد:

• جایزه نقدی

• اعتبار مالی برای دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاه‏های عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوری نانو

• مجوز تدریس در دوره‏های آموزشی تجهیزات مورد حمایت ستاد

• معرفی به مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی برای قرار گرفتن در اولویت جذب

ثبت نام این مسابقه با آغاز به کار جشنواره فناوری نانو شروع خواهد شد. اخبار
تکمیلی مسابقه به زودی در سایت ستاد توسعه فناوری نانو قرار خواهد گرفت.