افزایش قدرت ذخیره‌سازی هیدروژن در نانولوله‌ی کربنی

محققان دانشگاه شیراز، ثابت کردند که جذب هیدروژن روی سطح نانولوله‌ی کربنی با حضور اتم‌های سولفور افزایش می‌یابد.

محققان دانشگاه شیراز، ثابت کردند که جذب هیدروژن روی سطح نانولوله‌ی کربنی با حضور
اتم‌های سولفور افزایش می‌یابد.

با توجه به کاربرد گسترده‌ی گاز هیدروژن در مصارف مختلف صنعتی، موضوع نگهداری و
ذخیره‌سازی این گاز از مسائل مهم و مطرح در صنایع است.

دکتر سیدحسین موسوی‌پور، از اساتید دانشگاه شیراز، روی تاثیر قرار دادن اتم‌های
سولفور روی دیواره نانولوله‌های کربنی تک‌جداره‌ بر میزان جذب سطحی گاز هیدروژن
فعالیت می‌کند.

دکتر موسوی‌پور، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «نتایج
تحقیقات ما نشان می‌دهد که حضور سولفور، روی دیواره‌ی نانولوله، باعث افزایش قدرت
درهمکنش مولکول هیدروژن با سطح نانولوله‌ی کربنی می‌شود».

وی در ادامه اذعان داشت: «البته با وجود تلاش‌های انجام شده، هنوز هم افزایش قدرت
درهمکنش مولکول هیدروژن با سطح نانولوله‌ی کربنی برای مصارف صنعتی مناسب نیست».

وی با بیان این مطلب که «این کار پژوهشی به صورت کاملا نظری انجام شده‌است»، افزود:
«برای این کار، ابتدا با نرم‌افزاز گوسین، ساختار یک نانولوله تک‌جداره‌ای با فرمول
C80H20، بهینه شد و انرژی در چند سطح نظری محاسبه گردید. سپس انرژی جذب مولکول
هیدروژن روی این نانولوله محاسبه شد. در مرحله‌ی بعد، اتم سولفور روی دیواره‌ی
نانولوله قرار داده شد، سپس مولکول هیدروژن در چند نقطه از دیواره‌ی نانولوله قرار
گرفت و اختلاف انرژی جذب در حضور سولفور و در غیاب سولفور بررسی شد».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری خانم رضوان چیت‌سازی انجام شده،- در مجله‌ی J.
Iran. Chem. Soc. (جلد ۷، صفحات S92-S102، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.