تلاش ایرلند برای پیشگامی در فناوری‌نانو

براساس گزارشی جدیدی که کمیته مشاوران سیاست ملی ایرلند برای شرکت‌ها و علوم (Forfás) آن را منتشر کرده است، این کشور می‌تواند به یکی از پیشگامان تحقیقات فناوری‌نانو در دنیا تبدیل شود.

براساس گزارشی جدیدی که کمیته مشاوران سیاست ملی ایرلند برای شرکت‌ها و علوم (Forfás)
آن را منتشر کرده است، این کشور می‌تواند به یکی از پیشگامان تحقیقات فناوری‌نانو
در دنیا تبدیل شود.

در این راستا،کمیته‌ای ویژه تشکیل شده است که به دنبال اجرای یافته‌های گزارش جدید
است تا بتواند راهکارهایی برای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری ۲۸۲ میلیون یورویی دولت
در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو ارائه کند.

گزارش جدید با عنوان: «چارچوب تجاری‌سازی فناوری‌نانوی ایرلند، ۲۰۱۰-۲۰۱۴»، با
همکاری موسسه تحقیقاتی لوکس‌ریسیرچ تهیه شده است.

مطالعه مذکور، راهکارهای بهره‌برداری از سطح بالای سرمایه‌گذاری در این بخش را
بررسی کرده تا بتواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بیشتری برای این بخش جذب
کرده و شرکت‌های بومی را تشویق به فعالیت در این بخش نماید.

به گفته وزیر علم و نوآوری این کشور، گروه هماهنگ کننده جدیدی با عضویت صنعت‌گران،
دانشگاهیان و سازمان‌های مختلف تشکیل شده تا به سرعت یافته‌های گزارش جدید را
اجرایی نماید.

منتقدان توسعه فناوری‌نانو در کشور ایرلند بر این باورند که فعالیت‌های فناوری‌نانو
در این کشور از پراکنده‌کاری رنج می‌برد. در راستای رفع این معضل، گزارش جدید به
دنبال ایجاد چارچوبی منسجم در این حوزه بوده تا باعث ایجاد همگرایی در این زمینه
شود.

یافته اصلی گزارش بر این نکته تاکید می‌کند که این بخش نیازمند تمرکز بیشتری است.
دولت ایرلند بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ بالغ بر ۲۸۲ میلیون یورو در زمینه تحقیق و
توسعه فناوری‌نانو سرمایه‌گذاری کرده است. اما برای پیشگامی در این حوزه نیازمند
اولویت‌گذاری است. براساس گزارش فوق، ایرلند باید در حوزه علم و فناوری‌نانو بر
اولویت‌های چهارگانه زیر متمرکز شود: ۱) الکترونیک پیشرفته؛ ۲) ادوات تشخیصی و
پزشکی؛ ۳) کاربردهای زیست‌محیطی؛ و ۴) بهبود فرایندهای صنعتی.