صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌نانوی روسیه و قزاقستان

مدیریت سرمایه‌گذاری قازینا (Kazyna) در کشور قزاقستان، صندوق سرمایه‌گذاری VTB وشرکت I2BF یادداشت تفاهم ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌نانوی روسیه- قزاقستان را به امضا رساندند.

مدیریت سرمایه‌گذاری قازینا (Kazyna) در کشور قزاقستان، صندوق سرمایه‌گذاری VTB و
شرکت I2BF، یادداشت تفاهم ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌نانوی روسیهقزاقستان
را به امضا رساندند. بر اساس این تفاهم‌نامه، حجم منابع مالی این صندوق، ۱۰۰ میلیون
دلار تعیین شده است. مدیریت سرمایه‌گذاری قازینا و ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)،
سرمایه‌گذاران حامی این صندوق بوده که هر کدام ۲۵ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری
خواهند کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری VTBو شرکت I2BF نیز منابع مالی این صندوق جدید را مدیریت خواهند
کرد.

انتظار می‌رود که شرکت I2BF بتواند مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای این صندوق سرمایه جذب
نماید.

صندوق جدید که برای دوره زمانی ۱۰ ساله تاسیس شده است، منابع سرمایه‌گذاری را برای
پروژه‌های آینده‌دار فناوری‌نانو تامین کرده و آنها را برای توسعه محصولات صنعت
فناوری‌نانوی جمهوری قزاقستان و فدرال روسیه استفاده خواهد کرد.

انتظار می‌رود که پروژه‌های تحت پوشش صندوق فوق، دامنه گسترده‌ای از بخش‌های
اقتصادی را دربرگیرد.

محورهای تمرکز اصلی صندوق عبارتند از:

• انتقال فناوری‌های نوین؛

• ایجاد و توسعه ساختارهای جدید همکاری‌های بین‌المللی؛ و

• تشویق توسعه زیرساخت‌های تامین مالی برای بازارهای فناوری‌نانو.

شاخص‌های انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای صندوق جدید، اعتبار فنی و علمی، و
بازگشت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آنها است.

مدیریت مشترک صندوق سرمایه‌گذاری، یک رویکرد منحصر به فرد در حوزه کسب و کارهای با
ریسک بالا است.

شرکت I2BF یک گروه مدیریت دارایی بین‌المللی در زمینه تامین مالی خطرپذیر و مدیریت
تامین مالی محدود در آمریکا، اروپا و آسیا است.

شرکت سرمایه‌گذاری VTB نیز از پیشگامان صنعت سرمایه‌گذاری در کشور روسیه است. در
حال حاضر ۵ صندوق تامین مالی با ارزش سرمایه‌گذاری ۸/۵ میلیارد روبل در زیرمجموعه
این شرکت وجود دارد.