بررسی الزامات اجتماعی توسعه فناوری‌نانو در آمریکا

بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF)، به‌تازگی دو توافق‌نامه همکاری مشترک بسیار مهم با بودجه کل ۵/۱۲ میلیون دلار برای مدت ۵ سال امضا کرده است.

بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF)، به‌تازگی دو توافق‌نامه همکاری مشترک بسیار مهم با بودجه کل ۵/۱۲ میلیون دلار برای مدت ۵ سال امضا کرده است. در چارچوب این توافق‌نامه‌ها، الزامات سیاست‌گذاری، اقتصادی، اخلاقی و قانونی علم و فناوری‌نانو بررسی خواهند شد.

مرکز فناوری‌نانو در اجتماع دانشگاه ایالتی آریزونا با دریافت مبلغ ۶ میلیون و ۵۰۷ هزار دلار و مرکز فناوری‌نانو در اجتماع دانشگاه کالیفرنیا (سانتا باربارا) با دریافت ۶ میلیون و ۷۶ هزار دلار در یک دوره زمانی ۵ ساله، الزامات اخلاقی، سیاست‌گذاری و قانونی فناوری‌نانو را بررسی خواهند کرد.

این برنامه‌ها به‌عنوان بخشی از پیشگامی ملی فناوری‌نانوی (NNI) آمریکا که «توسعه مسوولانه» را یکی از چهار هدف راهبردی خود برای تحقیقات فناوری‌نانو قرار داده است، اجرا می‌شود.

NSF متعهد به بررسی جنبه‌های اجتماعی این فناوری دگرگون‌ساز است. در این راستا، مراکز فوق نقش مهمی در شناسایی و پیش‌بینی اثرات اجتماعی بالقوه فناوری‌نانو و جلب مشارکت ذینفعان مختلف در بحث‌های مربوط به آینده این فناوری نوظهور ایفاد می‌کنند.

حمایت تحقیقاتی NSF از این مراکز تحقیقاتی به آنها کمک می‌کند تا از ابزار علوم اجتماعی، «ارزیابی فناوری زمان واقعی   (RTTA)» استفاده کنند. RTTA بر درک و شناسایی پویایی‌های اجتماعی، اخلاقی، سیاست‌گذاری و اجتماعی فناوری‌نانو تاکید داشته و با تکیه بر آن چشم‌اندازی راهبردی برای مدیریت پیشگیرانه‌ی فناوری‌نانو توسعه خواهد داد.

به گفته دیوید گوستون، رئیس CNS-ASU، مهم‌ترین سوالی که در این مرکز مطرح است این است که «به چه نحوی باید مدیریت پیشگیرانه مدنظر قرار گیرد تا ضمن راهبری تحقیقات اجتماعی، توسعه مسوولانه فناوری‌نانو نیز تضمین شود».

این مرکز تحقیقاتی دربرگیرنده همکاری‌های بین ASU، موسسه فناوری جورجیا و دانشگاه ویسکانسین است که در قالب خوشه‌ها با یکدیگر همکاری می‌‌کنند. خوشه‌های RTTA شامل: ارزیابی سیستم‌های تحقیقاتی و نوآوری؛ ارزش‌ها و نظرات عامه مردم؛ پیش‌بینی و تبادل‌نظر؛ و تامل و همگرایی است. دسته دوم خوشه‌ها نیز برای تحقیقات موضوعی شامل: عدالت و مسوولیت بوده و با شعار «نانو برای شهروندان» آغاز می‌شود.