سنتز نانومیله‌های اکسید روی/پلاتین با ابعاد ۵۸ نانومتر

نانومیله‌های اکسید روی/پلاتین با ابعاد۵۸ نانومتر در دانشگاه اصفهان سنتز شد.

دکتر محمدحسین حبیبی، استاد شیمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد
ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «موفق شدیم، فیلم‌های لایه نازک اکسید روی/پلاتین
را به روش‌های سل- ژل، لایه‌نشانی چرخشی و لایه‌نشانی غوطه‌وری تهیه کنیم».

گفتنی‌است که فیلم‌های لایه نازک تهیه شده در این پژوهش، نسبت به تخریب رنگینه‌ی
متیل اورانژ، راکتیو زرد، راکتیو قرمز و اریوکروم، فعالیت فتوکاتالیزوری بالایی از
خود نشان داده‌اند.

لایه‌نشانی غوطه‌وری و لایه‌نشانی چرخشی دو روش عمومی برای ته‌نشینی فیلم‌های لایه‌نازک
و ضخیم روی انواع سوبستراها است که با تنظیم سرعت بیرون کشیدن سوبسترا از مایع،
ضخامت لایه‌ی پوشش داده شده را می‌توان تغییر داد.

دکتر حبیبی در ادامه افزود: «نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فیلم‌های لایه ‌نازک
نانوساختار اکسید روی اصلاح شده با پلاتین، بعد از عملیات حرارتی در دمای ۴۵۰ درجه
سانتی‌گراد، به نانومیله‌های اکسید روی/پلاتین با ابعاد ۵۸ نانومتر تبدیل می‌گردند.
همچنین با یک ساعت عملیات گرمایی در دمای۵۵۰ درجه سانتی‌گراد، نانومیله‌های ۵۸
نانومتری به نانوبلورهای شش ضلعی با ابعاد ۷۵ نانومتر تبدیل می‌شوند».

جزئیات این پژوهش در مجله‌ی International Journal of Environmental Studies (جلد
۶۷، صفحات ۳۹۳تا۴۰۳ سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.