همکاری لیتوانی و شرکت IBM در حوزه فناوری‌نانو

دولت لیتوانی و شرکت IBM ، توافق‌نامه همکاری تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری‌نانو به امضا رساندند.

دولت لیتوانی و شرکت IBM ، توافق‌نامه همکاری تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری‌نانو
به امضا رساندند. جمهوری لیتوانی کشوری است در شمال شرقی اروپا که پایتخت آن شهر
ویلنیوس است.

در چارچوب این توافق‌نامه ۵ ساله، وزارت اقتصاد و وزارت آموزش و علوم لیتوانی، ساخت
مرکز تحقیقاتی جدیدی را آغاز خواهند کرد. شرکت IBM نیز با استفاده از امکانات موجود
و مجموعه تخصص‌های تحقیقاتی خود در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی خود در زوریخ، نیویورک و
هیفا به تجهیز این مرکز تحقیقاتی کمک خواهد کرد.

بر اساس توافق‌نامه‌ی فوق، کشور لیتوانی و شرکت IBM، منافع حاصل از مالکیت‌های
معنوی و تجاری‌سازی تحقیق و توسعه‌ی فعالیت‌های تحقیقاتی مرکز را به طور مساوی بین
خود تقسیم خواهند کرد.

مرکز تحقیقاتی لیتوانی دانشمندان و محققان دانشگا‌ها و موسسات مختلف این کشور که در
زمینه توسعه نوآوری‌های فناوری‌های جدید تمرکز دارند را جذب خواهد کرد تا از این
طریق مرکز تحقیقاتی جدید مشترک، به کانون توسعه علم و فناوری‌نانو، سلامت و علوم
زیستی در منطقه بالتیک تبدیل شود.

دانشمندان کشور لیتوانی و شرکت IBM در حوزه فناوری‌نانو بر زمینه‌های تحقیقاتی زیر
تمرکز خواهند کرد:

• فتونیک‌های منسجم و مواد فتونیکی جدید برای توسعه رایانه‌های سریع‌تر در آینده؛ و

• برچسب‌های امنیتی نانوالگودهی برای فناوری‌های ضد جعل.

زمینه‌های تحقیقاتی فوق با اتکا بر امکانات و تسهیلات مرکز فناوری‌نانوی پیشرفته‌ی
شرکت IBM در کشور سوییس انجام خواهند شد.

به گفته تام ریوس، معاون شرکت IBM، هدف این شرکت از همکاری با محققان کشور لیتوانی،
تقسیم مهارت‌ها‌، دارایی‌ها و منابع موجود، جهت تحقق اهداف تحقیقاتی مشترک در حوزه
فناوری‌نانو، سلامت و مالکیت معنوی است.