حضور نانوذرات رس در تخریب برخی نانوکامپوزیت‌ها

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرری، یزد و علوم و تحقیقات، اثر حضور نانوذرات خاک رس را در تخریب برخی نانوکامپوزیت‌های پلی‌استری در حین فرایند تولید، ثابت کردند.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرری، یزد و علوم و تحقیقات، اثر حضور
نانوذرات خاک رس را در تخریب برخی نانوکامپوزیت‌های پلی‌استری در حین فرایند تولید،
ثابت کردند.

نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات/خاک رس، به دلیل قیمت کم و کارایی بالا، کاربردهای
زیادی در صنایع نساجی و غذایی دارد، ولی حین فرایند تولید، قابل تخریب است، در
نتیجه بهبود فرایند تولید این ماده، ضروری به‌نظر می‌رسد.

دکتر سیما حبیبی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، در گفتگو با بخش خبری
سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «در پژوهشی، امکان تخریب بستر پلی‌اتیلن
ترفتالات را در اثر حضور نانوذرات خاک رس در حین فرایند اختلاط مذاب، بررسی کردیم».

وی افزود: «ابتدا با درصدهای مختلفی از رس اصلاح شده و بستر پلی‌اتیلن ترفتالات،
نمونه‌های نانوکامپوزیتی پلی‌استر/ رس را با استفاده از اکسترودر دو پیچه به روش
اختلاط مذاب تولید کردیم. سپس ریز ساختار بودن نمونه‌ها، اثرات حرارتی و تاثیر حضور
نانوذرات خاک رس بر ویسکوزیته‌ی ذاتی بستر پلیمری را بررسی نمودیم».

آنالیز حرارتی نمونه‌ها، حاکی از آن است که دمای شروع تخریب نمونه‌های
نانوکامپوزیتی، پایین‌تر از نمونه‌ی پلی‌اتیلن ترفتالات خالص است و هرچه میزان رس
در بستر پلیمری افزایش یابد، تخریب حرارتی در دماهای پایین‌تری صورت می‌گیرد. در
نتیجه نانوذرات خاک رس، نقش کاتالیستی در تخریب بستر پلی‌استری دارند.

علاوه بر این، حضور رس، ویسکوزیته‌ی ذاتی نمونه‌های نانوکامپوزیتی را نسبت به
نمونه‌ی خالص، کاهش می‌دهد که این امر، نشان‌دهنده‌ی تخریب بستر پلیمری است.
بنابراین هرچه میزان رس در این نمونه بیشتر شود، میزان تخریب، بیشتر می‌شود. در
نتیجه به هنگام اختلاط پلی‌اتیلن ترفتالات و نانوذرات خاک رس، باید نقش تخریبی رس
را بر بستر در نظر داشت.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری دکتر ابوسعید رشیدی، دکتر محمد شهوازیان و دکتر
سعید بازگیر انجام شده،- در مجله‌یAsian Journal of Chemistry (جلد ۲۲، صفحات ۷۰۹۱-
۷۰۸۷، سال ۲۰۱۰)
منتشر شده‌است.