سنتز نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا برای کاربرد در دیودهای نورافشان

نانوپودر نیمه‌رسانای سولفید کادمیوم آلائیده با آهن و نیکل به روش شیمیایی مرطوب در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان سنتز گردید و در ساخت دیودهای نورافشان به‌کار گرفته شد.

نانوپودر نیمه‌رسانای سولفید کادمیوم آلائیده با آهن و نیکل به روش شیمیایی مرطوب
در دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان سنتز گردید و در ساخت دیودهای نورافشان به‌کار
گرفته شد.

آقای سید محمد طاهری، کارشناس فیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و محقق
پژوهشکده‌ی علوم و فناوری شمال، ذرات کلوئیدی و نانوپودر نیمه‌رسانای سولفید
کادمیوم (CdS) آلائیده شده با آهن و نیکل را به روش شیمیایی مرطوب تولید نموده‌است.
وی همچنین، خواص نوری این نانوذرات را با دستگاه طیف‌سنج UV-visible و PL مورد
مطالعه و بررسی قرار داده‌است.

آقای طاهری در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، با بیان
این مطلب که جابه‌جایی طول موج گسیل نانوذرات CdS از آبی به سبز با اضافه کردن
فلزات Fe و Ni در ساختار کریستالی مکعبی آن از نتایج مهم این تحقیق است، افزود: «گفتنی
است که با گذشت سه ماه از تولید، نانوذرات از پایداری خوبی برخوردار بودند».

آقای طاهری در رابطه با ماهیت و کاربرد این نانوذرات چنین گفت: «نقاط کوانتومی،
نانوبلورهایی از جنس مواد نیمه‌رسانا هستند که بین رژیم مولکولی و رژیم حالت جامد
قرار می‌گیرند و اگر با یک منبع نور مانند لیزر تحریک شوند، می‌درخشند یا نور
فلوئورسانت از خود ساطع می‌کنند. نقاط کوانتومی، طیف وسیعی از پرتوی نور (ماورای
بنفش تا قرمز) را گسیل می‌کنند که این طیف به وسیله‌ی اندازه یا ترکیب این مواد
قابل تنظیم است. سولفید کادمیوم (CdS) نیز از جمله‌ی این نیمه‌رساناها است که برای
ساخت ابزارهای اپتوالکترونیکی در ناحیه‌ی طول موج کوتاه مورد توجه قرار گرفته‌است».

این پژوهشگر در حین فرایند تولید، برای جلوگیری از کلوخه شدن نانوذرات، از عامل
پوششی مرکپتواتانول استفاده کرده‌است، همچنین از عبور مستقیم گاز نیتروژن، به منظور
جلوگیری از عمل اکسیداسیون بهره برده‌است.

از دیگر کاربردهای این نانوذرات نیمه‌رسانا، می‌توان به کاربری در حسگرهای شیمیایی،
باتری‌های خورشیدی و صفحات نمایشگر نور گسیل LED، OLED اشاره کرد. همچنین در بحث
پزشکی، نقاط کوانتومی پرکاربردترین نانوذرات در امر تشخیص هستند.

آقای طاهری، از ارایه‌ی این محصول با کیفیت مناسب در مقیاس‌های بالا و انتقال دانش
فنی تولید آن به مراکز علاقمند خبر داد.

شایان ذکر است؛ از نانوذرات نیمه‌رسانای تولیدی در این پژوهش در ساخت دیودهای
نورافشان LED در همین گروه پژوهشی استفاده شده‌است که نتایج قابل قبولی به همراه
داشته‌است.

جزئیات این پژوهش –که به سرپرستی دکتر محمدحسن یوسفی، راهنمایی دکتر علی اعظم خسروی
و همکاری مهندس محمد جانثاری و امید خانی در گروه پژوهشی فناوری نانو مجتمع علوم
کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان انجام شده- در مجله‌ی (“Brazilian-J-Phys”)
(جلد ۴۰، صفحات ۳۰۵- ۳۰۱، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.